EU STANDARDI

Potpisan ugovor za odvodnju i vodoopskrbu naselja Žrnovnica i Korešnica

U ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine, održano je svečano potpisivanje Ugovora P2 – Odvodnja i Vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica, kao dio obimnog “Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin”. Prostorije Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split bile su domaćin ovog značajnog događaja.

Direktor Miroslav Delić, dipl. iur. je s ponosom potpisao Ugovor ispred Naručitelja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, dok je direktorica tvrtke ROCO-COMMERCE, Marija Brkljačić, preuzela tu čast ispred Zajednice ponuditelja ROCO ING. d.o.o. iz Zagreba i ROCO-COMMERCE d.o.o. Livno, podružnice Zagreb, koja će biti odgovorna za izvođenje radova. Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi impresivnih 22.895.333,96 eura bez PDV-a, odnosno 28.619.167,45 eura s PDV-om, s rokom dovršetka od 34 mjeseca.

U sklopu ovog Ugovora bit će izgrađeno niz ključnih infrastrukturnih elemenata. To uključuje izgradnju kanalizacijskih cjevovoda u duljini od 23.455 metara, tlačnih kanalizacijskih cjevovoda u duljini od 1.022 metara te vodoopskrbnih cjevovoda u duljini od 26.947 metara. Također, planira se izgradnja nekoliko crpnih stanica za kanalizaciju i vodoopskrbu, te vodosprema kapaciteta od 200 do 300 m3. Ovim projektom će se omogućiti priključenje 2.064 kućanstava na sustav odvodnje i vodoopskrbe, a planira se i sanacija kanalizacijske mreže u duljini od 248 metara.

Trenutno, naselja Žrnovnica i Korešnica koriste zastarjeli lokalni vodoopskrbni sustav koji često izaziva probleme u radu. Izgradnjom novog sustava osigurat će se pouzdana opskrba pitkom vodom, a kućanstva će biti priključena na sustav odvodnje otpadnih voda, što do sada nije bilo moguće.

Ovaj projekt je dio šire inicijative poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin, koja ukupno vrijedi 237.807.499,19 eura. Financiranje projekta je osigurano kroz sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok će se dio sredstava osigurati iz nacionalnih izvora. Kroz provedbu ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, što će rezultirati povećanjem pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom i osigurati kvalitetniju opskrbu vodom.

Ovaj projekt će biti od ključne važnosti za poboljšanje kvalitete života stanovnika naselja Žrnovnice i Korešnice te će integrirati njihove vodno-komunalne sustave u jedinstven sustav Vodovoda i kanalizacije Split d.o.o.

POSLJEDNJE DODANO: