SVEOBUHVATNA KAMPANJA

Makarska se proglašava sigurnim mjestom za žene

Makarska, predivni grad na obali Jadranskog mora, uskoro bi mogao postati sinonim za sigurnost i zaštitu žena. Ovog petka, makarski gradski vijećnici donose ključne odluke koje bi mogle transformirati grad u sigurno utočište za žene koje su žrtve nasilja. Rezolucija koja se predstavlja ističe posvećenost nultoj toleranciji prema nasilju nad ženama te predstavlja značajan korak u osiguravanju njihove sigurnosti i zaštite.

Gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović, istaknuo je potrebu za suradnjom između lokalne vlasti, nevladinih organizacija i zajednice kako bi se osiguralo okruženje u kojem se žene osjećaju zaštićeno i podržano. Predsjednica Gradskog vijeća, Gordana Muhtić, naglasila je kako su predložene mjere nužne za resocijalizaciju i pokazuju žrtvama da kao društvo stoje uz njih u važnom koraku ka neovisnom i dostojanstvenom životu.

Ove konkretne mjere uključuju financijsku podršku ženama koje traže utočište u skloništima radi osnaživanja žrtava i pružanja resursa potrebnih tijekom njihovog oporavka. Također, Grad će pokriti troškove smještaja u unajmljenim stanovima, osiguravajući da žrtve imaju sigurno mjesto za boravak udaljeno od opasnosti. Dodatno, planira se implementacija smjernica o prevenciji nasilja nad ženama, koje uključuju informiranje i edukaciju građana o nasilju, prevenciju nasilja kroz različite programe i aktivnosti te osiguranje psihosocijalnih tretmana za žrtve i počinitelje.

Važno je istaknuti da su, prema podacima, u Republici Hrvatskoj u posljednjih dvadeset godina ubijene 400 žena, što ovu zemlju svrstava na treće mjesto Europske Unije po broju femicida u odnosu na broj stanovnika. Ovom sveobuhvatnom kampanjom, Grad Makarska želi stvoriti okruženje u kojem se žene osjećaju zaštićeno, podržano i sigurno, te se pridružiti globalnom naporu za stvaranje svijeta u kojem svaka žena može živjeti bez straha od nasilja.

Odluka makarskih vijećnika ove petak mogla bi biti početak putovanja prema tome da Makarska postane sinonim za sigurnost i zaštitu žena, postavljajući primjer drugima u borbi protiv nasilja nad ženama.

POSLJEDNJE DODANO: