NOVI HRVATSKI STANDARDI

Plenković je najavio da će najmanja plaća u državnoj službi biti 1226 eura

Vlada je danas na sjednici usvojila osam uredbi koje reguliraju radna mjesta i koeficijente za izračun plaća u državnoj i javnim službama. Nove, uvećane plaće će biti isplaćene u travnju za ožujak. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da je ovo najveće povećanje plaća u državnim i javnim službama ikada te da je to bila glavna tema današnje sjednice.

Ovim uredbama obuhvaćeno je 244.000 zaposlenih u državnim i javnim službama. Vlada je za ovo povećanje plaća predvidjela 880 milijuna eura. Cilj reforme je osigurati jednakost plaća za jednak rad, bez obzira na resor ili službu u kojoj je netko zaposlen.

U državnoj službi, gdje je zaposleno 54.587 službenika i namještenika, broj naziva radnih mjesta je prepolovljen, a koeficijenti su značajno povećani. Na primjer, najmanja plaća za zaposlenike sa srednjom stručnom spremom raste sa 553 eura na 795 eura neto, dok najmanja plaća za zaposlene s visokom stručnom spremom raste sa 754 eura na 1226 eura neto.

Reforma također obuhvaća javnu službu gdje je broj naziva radnih mjesta smanjen s 965 na 487 za poslove iste ili slične složenosti. Učiteljima će plaća porasti za 490 eura bruto, dok će zdravstvenim radnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti plaća rasti za 346 eura bruto. Plaća doktora medicine specijalista će porasti za 585 eura bruto.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je da je cilj ove reforme učiniti rad u državnoj službi privlačnijim za mlade i talente te osigurati odgovarajuću financijsku kompenzaciju za rad u javnom sektoru.

POSLJEDNJE DODANO: