POGLEDAJTE VIDEO

Žnjan iz zraka: Radovi na najvećem splitskom gradilištu napreduju planiranom dinamikom

Dva mjeseca nakon uvođenja izvođača u posao, na žnjanskom platou sve je više radnika i strojeva, a svi radovi teku prema predviđenom dinamičkom planu. Radi se na više lokacija, a trenutno su u tijeku završni iskopi za temelje garaže, nakon čega u narednim tjednima slijedi ojačavanje slojeva tla koje je potrebno odraditi prije početka betoniranja temelja garaže.

Istovremeno, započeli su i široki iskopi za amfiteatar te nadstrešnicu, a na gradilište je dopremljena i armatura. Nakon što je završeno preslagivanje postojećih školjera, na lokaciji dviju budućih skakaonica dopremljeni su strojevi te je u tijeku bušenje i betoniranje pilota koji će služiti kao temelji skakaonica.

U ovom trenutku možemo reći da ne postoji lokacija u obuhvatu radova na uređenju žnjanskog platoa na kojoj se ne izvode neki radovi. Trenutno je na platou više desetaka strojeva i isto toliko kamiona i vrlo je dinamično. Radovi su zahtjevni, a činjenica da jako puno aktivnosti trebamo koordinirati s voditeljima druga dva projekta koja se izvode na Žnjanu, čini sve skupa još zahtjevnijim, ali suradnja je iznimno dobra, baš kao i ona s izvođačem. Trenutno smo u fazi gdje se najviše kopa, no uskoro kreće faza betonskih radova, rekao je Zoran Jakelić, voditelj projekta uređenja žnjanskog platoa iz gradske tvrtke Žnjan.

POSLJEDNJE DODANO: