Započinju radovi na sanaciji potpornog zida na križanju Glagoljaške i Ulice kneza Mislava

Radovi na sanaciji potpornog zida na križanju Glagoljaške ulice i Ulice kneza Mislava počinju u ponedjeljak, 23. siječnja 2023. te će narednih sedam mjeseci, koliko je planirano vrijeme izvođenja, na snazi biti privremena regulacija prometa.

Sanacija obuhvaća geotehnički zahvat u vidu kombinacije linijske zaštite mikropilotima i geotehničkim sidrima, te izgradnju novog armiranobetonskog zida sa kamenom oblogom. Obloga će se izvesti od postojećih kamena klesanaca u postojećem vezu i izgledu, a sve radove je potrebno završiti tako da se konačno oblikovanje zida uklopi u kulturno-povijesnu cjelinu grada. Osim toga izmjestit će se i instalacije elektroničke infrastrukture, te elektroinstalacije u zoni zahvata.

Zbog sigurnosti pješaka i vozila  za cijelo vrijeme izvođenja radova u potpunosti će se, kako  za kolni  tako  i za pješački promet, zatvoriti odvojak Ulice kneza Mislava u sanacijskoj zoni obuhvata. Ostatak prometnice,  koji je sada jednosmjeran, postat će privremenom regulacijom prometa dvosmjeran, dok će se  na dnu ulice formirati okretište za osobna vozila, koja će se istim putem vraćati prema Glagoljaškoj ulici.

Preporuka je da se tom dionicom koriste samo vozila stanara kako se ne bi stvarala nepotrebna gužva. Iz tog razloga će se na odvojku iz Glagoljaške ulice postaviti znak „slijepa ulica“ Pješački promet više se neće moći odvijati stubištem na dnu Glagoljaške ulice.

POSLJEDNJE DODANO: