RADOVI U TIJEKU

Prometne promjene u Spinčićevoj zbog radova

U okviru projekta “Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin”, u Splitu su u tijeku radovi koji su dio ugovora “Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč”. Zbog izvođenja radova, od 16. svibnja, kolnik Ulice Vjekoslava Spinčića te južni dio križanja s Ulicom Put Firula i Ulicom Ivana pl. Zajca bit će zatvoren za promet.

Kako bi se osigurao nesmetan prolaz pješacima, uređen je prolaz širine 1,60 metara koji je na preglednoj karti označen tirkiznom bojom. Pješaci će se moći koristiti prolazom uz zonu radova, osim u trenucima kada se izvode radovi koji zahtijevaju privremeno zauzimanje prolaza. U tim slučajevima, moli se pješake za oprez i pridržavanje privremenih uputa kako bi se osigurala njihova sigurnost. Predviđeno trajanje radova je do 15. lipnja 2024. godine.

Stanari predmetnih lokacija bit će pravovremeno obaviješteni o izvođenju radova te o vremenskom roku u kojem se planiraju završiti. Molimo za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova.

O projektu

Projekt “Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura. Od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura ili 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

POSLJEDNJE DODANO: