Većina bolnica još ne koristi E-karton: “Stvar je u ljudskom faktoru”

Projekt Popularizacija
e-Kartona je u završnoj fazi te je u sve 63 bolnice, kao i hitnoj medicinskoj
službi, omogućen pristup e-Kartonu, tvrde u Ministarstvu zdravstva. Veći dio
bolnica mogućnosti koje pruža e-Karton unatoč tome još uvijek ne koristi, a
prema tumačenju koje je stiglo iz Beroševog ministarstva, stvar je u ljudskom
faktoru, odnosno spremnosti zdravstvenih djelatnika da koriste mogućnosti novog
sustava.

Činjenica je, međutim, da
neki dijelovi sustava zdravstva, primjerice medicinske i patronažne sestre i
njihova dokumentacija, uopće nisu povezani s informatičkim sustavom, ni
e-Kartonom, pa ni uz najbolju volju ne mogu dati svoj obol implementaciji sustava
e-Kartona.

Trenutačno traje proces
nadzora operativnog rada krajnjih korisnika, sustav se prilagođava i obavljaju
se potrebne edukacije. Prema informacijama iz zdravstvenih ustanova, u dvije
trećine bolničkih ustanova ciljevi su uspješno ispunjen
i, poručuju iz MIZ-a za
Novi list.

Dodaju, međutim, da
funkcionalnost informatičkih sustava ovisi o ljudskom faktoru jer je upravo
volja liječnika da koriste e-Karton nezaobilazan element u pružanju kvalitetne
i pravovremene zdravstvene zaštite. U bolnicama koje su najviše napredovale u
primjeni e-Kartona, kažu da liječnike nekad treba doslovno vući za rukav kako
bi svakodnevno otvarali e-Karton, koristili podatke iz njega i unosili nove.

Zato kontinuirano
skrećemo pozornost ravnateljima i djelatnicima zdravstvenih ustanova na
korištenje e-Kartona, a djelatnici se educiraju kako bi im se maksimalno
olakšala prilagodba na unaprjeđenja u informatičkom segmentu,
kažu u resornom
ministarstvu.

Zasad, međutim, iz
Ministarstva zdravstva nema odgovora na pitanje zbog čega u sustavu CEZIH-a,
koji je osnova za korištenje e-Kartona, nema i sestrinske dokumentacije,
jednako važne karike u liječenju pacijenata. Tako sestrinsko pismo koje se
odnosi na zdravstvenu njegu pacijenta uopće nije zabilježeno u informatičkom obliku,
već ga bolnička sestra u papirnatom obliku daje pacijentu.

Isti je slučaj i s
nalazima patronaže i zdravstvene njege u kući jer ovi dijelovi zdravstvenog
sustava uopće nisu informatički povezani s CEZIH-om, niti imaju uvid u
dokumentaciju o pacijentu koji se, na primjer, otpušta iz bolnice na kućnu
njegu. U nekim bolnicama čak ni liječnici nemaju uvid u sestrinsku
dokumentaciju i obrnuto, dok su pojedine bolnice, poput KBC-a Rijeka, same
riješile taj problem i povezale dva sustava.

Posebni su problem
slučajevi u kojima je pacijent primljen kao hitan slučaj u bolnicu, bez
uputnice, jer njegovo otpusno pismo nije na CEZIH-u, što znači da ga pacijent
po otpustu iz bolnice prima u papirnatom obliku, a nerijetko mu tek danima
nakon otpusta stiže na kućnu adresu. Hitna služba tek sada će dobiti puni
pristup e-Kartonu, što je u hitnim situacijama ključno da bi se na pravi način,
uvidom u njegov zdravstveni status, pomoglo pacijentu koji je nastradao ili ima
neko akutno po život opasno stanje.

U Ministarstvu zdravstva
ističu da kroz bolnički informacijski sustav pristup e-Kartonu imaju svi
zdravstveni profesionalci – liječnik, liječnik specijalist i liječnik
specijalizant, dok je za djelatnost hitne službe pristup e-Kartonu omogućen i
medicinskim tehničarima i sestrama koji rade u timu T2 bez liječnika i javljaju
se kao dispečeri na prijavno-dojavnoj jedinici uz korištenje kartice
zdravstvenih profesionalaca. I oni sada u hitnim slučajevima mogu vidjeti sve
relevantne podatke, od kroničnih stanja, alergija, cijepnog kartona do trenutno
aktivne terapije svakog pacijenta, poručuju iz MIZ-a.

Dodaju da se ujedno
poboljšava komunikacija između bolnica jer putem e-Kartona otpusno pismo i
specijalistički nalazi mogu biti dostupni svima kojima je uvid u njih važan i
potreban za daljnje liječenje, piše Novi list.

POSLJEDNJE DODANO: