SPECIFIČNA USLUGA

Hrvatski savez slijepih predstavio program edukacije za videće pratitelje

Usluga osobne asistencije koju pruža videći pratitelj najvažnija je socijalna usluga koja svim osobama s oštećenjem vida omogućava samostalniji, kvalitetniji i sadržajniji život, te njihovo lakše uključivanje u društvo.

Stupanjem na snagu Zakona o osobnoj asistenciji osobama s oštećenjem vida po prvi put je omogućeno da usluga osobne asistencije koju pruža videći pratitelj bude pravo, a ne samo mogućnost.

S obzirom da je riječ o specifičnoj usluzi koja se u mnogim segmentima razlikuje od klasične usluge osobne asistencije, ali i zbog nedostatka stručne literature i verificiranih programa za stjecanje specifičnih znanja i vještina za pružanje usluge videćeg pratitelja, Hrvatski savez slijepih osmislio je program edukacije „Primjereni kontakt, komunikacija i vođenje osoba s oštećenjem vida – videći pratitelj“ namijenjen videćim pratiteljima.

Osiguranje kvalitetne i stručne podrške osobama s oštećenjem vida

Riječ je o jedinoj edukaciji licenciranoj od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te je uvrštena u programe stručnog usavršavanja. Cilj programa je osigurati odgovarajuću i kvalitetnu uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj uvažavajući interese, potrebe i mogućnosti osobe s oštećenjem vida

-Edukacija se provodi u ukupnom trajanju od 25 školskih sati, od kojih je 15 sati praksa. Kroz edukaciju polaznici usvajaju znanja i informacije o oštećenju vida te pravilnom pristupu i vođenju osobe s oštećenjem vida, ulozi videćeg pratitelja te o pravima i mogućnostima i tiflotehničkim pomagalima koja ostvaruju osobe s oštećenjem vida, izjavila je Andreja Veljača, izvršna direktorica Hrvatskog saveza slijepih

Ključna znanja za kvalitetan i profesionalan rad s osobama s oštećenjem vida

Svi polaznici po završetku edukacije dobivaju certifikat koji im omogućuje pružanje ulsuge osobne asistencije koju pruža videći pratitelj sukladno zakonom propisanim uvjetima.

Licencirana edukacija provodi se za sve zainteresirane videće pratitelje periodično sukladno iskazanoj potrebi od strane pružatelja usluge.

Polaznici će nakon završene edukacije biti u stanju:

– Razumjeti specifičnosti funkcioniranja i utjecaja oštećenja vida na svakodnevni život i kretanje osoba s oštećenjem vida;

– Pružiti primjerenu razinu podrške u svakodnevnom životu osobama s oštećenjem vida na način koji ne ugrožava njihovu samostalnost i neovisnost;

– Izvoditi aktivnosti videće pratnje osobama s oštećenjem vida na primjeren i siguran način;

– Informirati i podržati osobe s oštećenjem vida u ostvarenju njihovih prava i mogućnosti;

– Informirati osobe s oštećenjem vida o tiflotehničkim pomagalima i pružiti osnovnu podršku pri rukovanju s istima.

POSLJEDNJE DODANO: