ZABORAVLJENI DOPRINOS

Hrvatska udruga za medicinsko pravo: Zašto zdravstveni radnici nisu pravedno vrednovani novim zakonima ?

U Hrvatskoj, nedavno stupanje na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama te Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama izazvalo je veliku zabrinutost među zdravstvenim radnicima. Hrvatska udruga za medicinsko pravo daje priopćenje za javnost koje ističe ozbiljne propuste u novoj regulativi te upozorava na njezin negativan utjecaj na zdravstveni sektor.

Konkretni primjeri poslova:

U priopćenju se ističe nezadovoljstvo činjenicom da predmetnom Uredbom nije ostvareno temeljno načelo jednakog vrednovanja različitih poslova u javnim službama, posebno u sustavu zdravstva. Kritizira se pokušaj izjednačavanja poslova u državnom i javnom aparatu te nedostatak pravednosti u procjeni koeficijenata složenosti poslova, što rezultira nerazmjernim plaćama i nedostatkom priznanja za određene zdravstvene radnike. Primjerice, uspoređivanje poslova voditelja kadrovskih poslova u KBC Zagreb, koji ima više od 5000 zaposlenih, s voditeljem istih poslova u javnoj agenciji s 50 zaposlenih, jasno pokazuje disproporciju u složenosti i obimu posla. Je li zaista prihvatljivo da se takvi poslovi izjednače u primanjima?

Statistički podaci o broju zaposlenih:

Statistički podaci dodatno potvrđuju razlike u veličini sektora. Zdravstveni sektor ima znatno veći broj zaposlenih i složenije poslove u usporedbi s drugim sektorima, poput centara za kulturu ili agencija.

Analiza koeficijenata i primanja:

Također se ističe zabrinutost zbog izostanka vrednovanja administrativnih radnika u zdravstvu te postavlja pitanje privlačnosti rada u administraciji s obzirom na nedostatak pravednosti u plaćama u usporedbi s drugim sektorima. Novi zakoni i uredbe nepravedno utječu na primanja zdravstvenih radnika u odnosu na druge sektore. Povećanje plaća administrativnih radnika u drugim sektorima za 4%, dok zdravstveni radnici ostaju s jednakim ili manjim koeficijentima, samo dodatno pojačava nejednakost. Očekuje se da će nova regulativa rezultirati smanjenjem motivacije za rad u administraciji zdravstvenih ustanova, što bi moglo dovesti do problema u upravljanju i funkcioniranju sustava.

Reakcija sindikata:

Sindikati su izrazili nezadovoljstvo novom regulativom, ističući da nije odražava stvarne potrebe i specifičnosti zdravstvenog sektora te da ugrožava motivaciju radnika. U priopćenju se naglašava potreba za posebnim uređenjem sustava zdravstva kako bi se pravedno vrednovao svaki zdravstveni radnik i osiguralo adekvatno priznanje za njihov rad, te se kritizira generičko shvaćanje unifikacije radnih mjesta u javnim službama koje zanemaruje specifičnosti zdravstvenog sektora.

U konačnom zaključku priopćenja, nova regulativa o plaćama ne uzima u obzir specifičnosti i potrebe zdravstvenog sektora te bi mogla imati dugoročno negativne posljedice po kvalitetu zdravstvene skrbi u Hrvatskoj. Pozivaju na daljnju analizu i reviziju kako bi se osiguralo pravedno i adekvatno vrednovanje rada zdravstvenih radnika u skladu s njihovim doprinosom društvu i složenosti poslova koje obavljaju.

POSLJEDNJE DODANO: