KABELI STARI 40 GODINA

Započeli radovi na zamjeni podmorskih kabela koji povezuju otoke Brač-Hvar i Hvar-Korčula

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS) obavještava jedinice lokalne uprave i samouprave, zainteresiranu javnost te sredstva javnog informiranja da od 22. siječnja 2024. godine počinju radovi na zamjeni 110 kV podmorskih kabela koji povezuju otoke Brač-Hvar i Hvar-Korčula, a čije će aktivnosti polaganja i spajanja novih podmorskih kabela te uklanjanje starih kabela na navedenim dionicama trajati do sredine lipnja 2024. godine.

U prvoj polovini 2024. godine predviđena je zamjena podmorskih kabela 110 kV i pripadajućih kopnenih dionica te revitalizacija kabelskih kućica. Postojeći kabeli s uljnom izolacijom mijenjaju se kabelima ekološki prihvatljivije tehnologije, prenosi Morski.hr.

Prijenosna moć novih podmorskih kabela će biti cca 136 MVA što je značajno povećanje u odnosu na postojeće kabele s prijenosnom moći od cca 70 MVA.

Starost postojećih kabela je na razini od 40 godina te se predmetnim projektom dugoročno osigurava sigurnost opskrbe otoka Hvara, Brača i Korčule, omogućava integracija obnovljivih izvora energije, odnosno potiče razvoj otoka i gospodarske aktivnosti na predmetnom području. Krajem veljače 2024. godine počinje i projekt povezivanja sjevernojadranskih otoka Cresa i Lošinja. Implementacijom nove tehnologija kabela smanjiti će se ekološka ugroza Jadrana i primijeniti standardi prihvatljivi za okoliš.

S obzirom na potrebnu zahtjevnost radova koji se očekuju u predstojećem, navedenom razdoblju te na smanjenu sigurnost opskrbe električnom energijom koja će se pojaviti uslijed otvaranja KB/DV 110 kV kabelske petlje od Stona do Nerežišća uslijed radova na kabelima 110 kV koji povezuju otoke Brač,  Hvar i Korčulu pokrenute su preventivne aktivnosti povećanja pripravnosti i preventivnog održavanja intezivno od rujna 2023. godine.

O navedenoj temi provedeni su interne analize Mrežnog centra Split (HOPS) te usklađene aktivnosti s HEP-ODS-om (DP Elektrojug, DP Elektrodalmacija) kako bi se od strane lokalne distribucijske mreže osiguralo napajanje i konzum predmetnih otoka.

Putem dostupnih kanala komunikacije, ali i službenih stranica HOPS-a (www.hops.hr) obavještavati ćemo korisnike mreže o pojedinim fazama  radova na rekonstrukciji otočke mreže budući isti mogu izazvati neplanirana isključenja i potencijalne redukcije konzuma. HOPS je informaciju o početka radova uputio na adrese svih načelnika i gradonačelnika navedenih otoka.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. je tijekom 2020. godine započeo s projektom „Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), u ukupnoj vrijednosti od 218,1 milijuna eura.

Projektom je planirano jedanaest (11) aktivnosti na području Republike Hrvatske, od kojih je jedna projektna aktivnosti zamjena podmorskih kabela koji povezuju otoke Krk, Cres, Lošinj, Brač, Hvar i Korčulu. Projekt zamjena podmorskih kabela je ujedno uvršten na listu strateških projekta Republike Hrvatske.

Tijekom 2022. godine završena je prva faza projektne aktivnosti u kojoj su uspješno zamijenjeni kabeli kopno-Brač i kopno-Krk. Drugom fazom projektne aktivnosti, čiji se završetak očekuje planiranom do kraja lipnja 2024. godine zamijeniti će se postojeći podmorski kabeli Brač-Hvar i Hvar-Korčula te Krk-Cres i Cres-Lošinj. Vrijednost druge faze projektne aktivnosti je 37,5 milijuna eura. Postojeći podmorski kabeli položeni su prije više od 35 godina te bi bez zamjene kabela sigurnost opskrbe električnom energijom na otocima bila trajno ugrožena. Podmorski kabeli s izolacijom papir/ulje pod tlakom mijenjaju se novim trožilnim kabelom s XLPE izolacijom.

POSLJEDNJE DODANO: