Niz vatrogasnih intervencija: Izvlačili osobu iz bunara, otvarali stan…

Posljednja 24 sata su vatrogasci s područja Splitsko-dalmatinske županije proveli na intervencijama, od kojih je najmanje bilo požara. 

Osiguravali su stup koji je prijetio padom, izvlačili su osobu iz bunara, ispirali prometnicu… 

INTERVENCIJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SPLITA:

– 12:23. Osiguranje telefonskog stupa koji prijeti padom. OŠ-Ravne njive.

INTERVENCIJE DVD-a GRADA SPLITA:

– 06:09. Uklanjanje grilje koja prijeti padom. Lovretska 7. DVD-Split 1/3.

– 17:02. Požar el. instalacija u kući. Bana Josipa Jelačića 139. DVD-Slatine 1/3.

DOJAVLJENI – PROSLIJEĐENI  DOGAĐAJI SA PODRUČJA ŽUPANIJE:

Postira

12:40 sati, požar drvenog stupa za prijenos el. energije. Pogasio DVD Supetar 1/2.

Obrovac Sinjski

13:30 sati, izvlačenje osobe iz bunara. Na intervenciji JVP Sinj 1/4.

Zastražišće

13:55 sati, požar drvenog stupa za prijenos el. energije. Pogasio DVD Jelsa 1/2.

Jelsa 

16:22 sati, ispiranje prometnice. Na intervenciji DVD Jelsa 1/2.

Sinj 

16:26 sati, otvaranje vrata na obiteljskoj kući. Na intervenciji JVP Sinj 1/2.

POSLJEDNJE DODANO: