OŠTETIO OPĆINU

USKOK pokrenuo istragu protiv načelnike Smokvice Kuzme Tomašića

USKOK je na temelju kaznene prijave donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Sumnjiči se da je u razdoblju od listopada 2017. do svibnja 2024. na otoku Korčuli, kao načelnik Općine Smokvica, Kuzma Tomašić u dogovoru s drugookrivljenim i njegovom tvrtkom iz Splita  nakani da TD-u pribavi znatnu imovinsku korist, potpisao više aneksa Ugovoru o izvođenju građevinskih i obrtničkih radova za izgradnju Muzeja zlata i srebra Smokvice i tako odobrio znatno više cijene za već ugovorene kao naknadne, nepredviđene te dodatne radove, iako je navedenim Ugovorom prethodno bilo određeno da je jedinična cijena za jedinicu mjere radova iz ugovornog troškovnika fiksna.

Nakon što je Općina ishodila pravomoćnu građevinsku dozvolu za građenje Muzeja, radi financiranja njegove izgradnje i opremanja uz uređenje glavnog mjesnog trga u Smokvici bespovratnim sredstvima iz Fondova Europske unije, Općina je 24. veljače 2017. potpisala Ugovor o partnerstvu s Dubrovačko-neretvanskom županijom (dalje: Županija) kao korisnikom bespovratnih sredstava za projekt „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“. Potom je Općina u postupku javne nabave izabrala TD kao najpovoljnijeg ponuđača s najnižom cijenom od 4.164.372,29 kuna s PDV-om.

Zatim su načelnik i splitski poduzetnik Ivica Kriletić u veljači 2018. zaključio Ugovor kojim je ugovorena fiksna i nepromjenjiva jedinična cijena radova iz ugovornog troškovnika kao i da u slučaju promijenjenih okolnosti izvođač nema pravo na povećanje ugovorenih jediničnih cijena.

Znajući to, Tomašić je tijekom 2018. i 2019. godine s Kriletićom zaključio više aneksa ugovoru kojima su povećane jedinične cijene te ugovoreni dodatni, naknadni i nepredviđeni radovi i produljen rok građenja.

Iako su okrivljenici znali da su radovi na izgradnji Muzeja i popločavanju glavnog trga ispred crkve i Muzeja izvedeni protivno Zakonu o gradnji jer Općina nije ishodila potrebnu izmjenu i dopunu pravomoćne građevinske dozvole, 

Tomašić je protivno Zakonu o javnoj nabavi, umjesto provedbom postupka jednostavne nabave, narudžbenicom naručio Izmjene i dopune Glavnog projekta, te su bez kontrole projektantskog, stručnog i tehničkog nadzora sačinili i potpisali zapisnik o primopredaji svih ugovorenih radova i potpisali zapisnik o okončanom obračunu na temelju kojeg je Općina TD-u isplatila ukupno 6.452.295,06 kuna (856.366,72 eura), iako za Muzej ni do tada nije ishođena izmjena i dopuna građevinske dozvole, niti je obavljen tehnički pregled građevine i izdana uporabna dozvola.

Pritom je Tomašić znao da Općina za Muzej ne posjeduje vlastitu muzejsku građu jer se radilo o građi u vlasništvu Župe u Smokvici te da, prije ugovaranja partnerskog odnosa sa Županijom, Općina nije od Ministarstva kulture pribavila očitovanje može li osnovati Muzej.

Konačno, na postavljeni zahtjev Općine za nadoknadom bespovratnih sredstva, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije utvrdila je elemente nepravilnosti osnovom kojih nije odobrena isplata bespovratnih sredstava od najmanje 837.085,42 kuna (111.100,33 eura) koje je Županija morala vratiti. 

Kako je Županija kao korisnik bespovratnih sredstava vratila najmanje 837.085,42 kune, od Općine je zatražila povrat bespovratno doznačenih sredstava od 711.522,61 kuna (94.435,27 eura), na što se Tomašić obvezao, ali Općina nije u roku platila dospjele obveze. 

Također je oštetio i Općinu za najmanje 2.274.991,82 kune na ime realiziranog kredita Općine u iznosu od 5.400.000,00 kuna koji je korišten za plaćanje ugovorenih radova.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

POSLJEDNJE DODANO: