Putin obećao da će se založiti za krimske Tatare

Ruski predsjednik
Vladimir Putin
u utorak je obećao da će se založiti za krimske Tatare,
primjenjujući zakon o rehabilitaciji tog manjinskog naroda ugnjetavanog u
Staljinovo doba koji se protivio pripojenju Krima Rusiji.

“Naredit ću da se radi na svim pitanjima”, rekao je Putin u
programu ruske televizije nakon razgovora s predsjednikom središnje
ruske republike Tatarstana, Rustamom Minikhanovim koji mu je taj zahtjev
prenio po povratku s putovanja na Krim.

Putin je obećao i društvenu infrastrukturu, poput škola, dječjih
vrtića …. namijenjenih tatarskoj zajednici na Krimu koju čini 300.000
ljudi. Minikhanov je ranije od njega zatražio da prihvati zahtjeve
tatarske zajednice koja živi na Krimu.

“Bilo bi dobro kad bi se zakon o ‘Rehabilitaciji ugnjetavanih
naroda’ iz 1991., koji je usvojila Rusija mogao primijeniti na krimske
Tatare. To bi im dalo veliku moralnu potporu”, kazao je.

Putin je krimskim Tatarima bio naklonjen i kada su vođe njihove
zajednica pozvali na bojkot referenduma o pripojenju Krima 16. ožujka.
“Krimski Tatari podnijeli su veliku nepravdu poput još nekih naroda
bivšega SSSR-a”, kazao je Putin u ožujku, obećavši kako će se angažirati
na ponovnoj uspostavi njihovih prava i ugleda. 

POSLJEDNJE DODANO: