SANACIJSKA STANKA

Toni Piplica: “Dva mjeseca je prošlo od kada smo prijavili oštećenje ceste na Mejašima”

Predsjednik Gradskog kotara Mejaši, Toni Piplica, istaknuo je zabrinjavajući zastoj u rješavanju infrastrukturnih problema u njihovom kotaru. Prijavljeno oštećenje asfalta u Ulici svetog Spasa, koje je nastalo uslijed čestog prolaska teške mehanizacije do obližnjeg gradilišta stambenih kompleksa, i nakon puna dva mjeseca još nije sanirano.

– Oštećenje je nastalo uslijed svakodnevnog prolaska teške mehanizacije do obližnjeg gradilišta stambenih kompleksa i zaista se nadam da nećemo dočekati tromjesečnu obljetnicu, a da devastirani dio kolnika ne bude saniran – napisao je Piplica i nabrojio sve situacije u kotaru gdje se stvari ne miču s mrtve točke.

Izgradnja:

1. Kolno pješački spoj Ulice svetog Spasa i Ulice Mejaši. Zadnja parcela je izvlaštena u listopadu prošle godine, a projekt se ne miče s mrtve točke.

2. Izgradnja osnovne škole na Kili.

Komunala:

1. Dotrajali uspornici u ulicama Josipa Jovića i 141. brigade Hrvatske vojske (dva mjeseca od prijave).

2. Nasipanje jalovinom makadamskog puta na Stocima (prijavljeno 26. siječnja).

3. Postavljanje zaštitne pregrade na Kili uz cestu gdje postoji opasnost pada s visine

4. Sanacija makadamskog puta u Grabovoj ulici.

5. Sanacija Ulice Mejaši.

Sport:

1. Izgradnja sportskog centra Vrboran.

2. Oštećeni cageball teren na Dračevcu (prošlo je nekoliko mjeseci od prijave).

POSLJEDNJE DODANO: