SDP Lučac-Manuš postavili nove street workout sprave

Sprava za vježbanje je montirana, ali radovi nisu još u potpunosti gotovi budući da se u narednim danima još mora postaviti i podloga.
Osim toga, vježbalište je postavljeno tako da se u budućnosti još mogu montirati i nove sprave.
Isto tako, dobili su od konzervatora dozvolu za montažu prečke kojom će se spriječiti prolaz kampera na balotaško igralište s istočne strane tvrđave, tako da se nadaju da će i ona biti postavljena do ljeta.

POSLJEDNJE DODANO: