OSVJEŽAVAJUĆA VIJEST

Split potpisuje ugovor vrijedan 32 milijuna eura za unapređenje vodoopskrbe i odvodnje

Danas se u prostorijama Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split održano je svečano potpisivanje Ugovora P3, označavajući ključni trenutak u Projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Nakon dugotrajnog postupka javne nabave koji je trajao više od tri godine, konačno su zadovoljeni uvjeti za potpisivanje ovog značajnog Ugovora.

Ugovor o radovima optimizacije spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita potpisali su Jozo Rako, direktor tvrtke CESTAR d.o.o. iz Splita te Miroslav Delić, direktor društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, u ime naručitelja.

Vrijednost Ugovora iznosi impresivnih 32.375.398,10 eura (243.932.436,96 kuna) bez PDV-a, odnosno 40.469.247,62 eura (304.915.546,20 kuna) s PDV-om. Ovaj projekt ima ključnu ulogu u unaprjeđenju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin.

Radovi obuhvaćaju širok spektar mjera, uključujući veći stupanj razdvajanja oborinskih voda od sanitarnih otpadnih voda, omogućujući time biološku obradu otpadnih voda sjevernog sliva Splita. Također će se proširiti i poboljšati postojeća kanalizacijska i vodoopskrbna mreža, te izvršiti sanacija postojeće kanalizacijske mreže na mjestima gdje su prethodno detektirana mjesta oštećenja ili propuštanja.

Novom kanalizacijskom mrežom obuhvatit će se područja kao što su Kamena, Zvončac, Kopilice, Mejaše, Žnjan, Pazdigrad te kompleks brodogradilišta. U sklopu dogradnje sustava vodoopskrbe izgradit će se vodosprema Visoka 2 s novom vodnom komorom od 15.500 m3, što će omogućiti autonomiju vodoopskrbnog sustava grada Splita od minimalno 8 sati bez dovoda vode sa izvora rijeke Jadro.

Sveukupno, na sustavu odvodnje otpadnih voda planira se izgraditi 16,7 km kanalizacijske mreže, 9 crpnih stanica, 2,2 km tlačnih cjevovoda, dva kišna preljeva, 7 retencijskih bazena te 2,2 km kabelske kanalizacije. Također, planirana je sanacija 11,2 km kanalizacijske mreže bez iskopa, te priprema za izvedbu oko 400 kućnih priključaka. Na sustavu vodoopskrbe izgradit će se 2 km vodoopskrbnih cjevovoda.

“Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” predstavlja investiciju ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), s više od 68% financiranja iz bespovratnih sredstava Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ovim će se projektom ispuniti EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, pridonoseći ispunjenju zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

POSLJEDNJE DODANO: