ISKRA BRODOGRADILIŠTE

Šibenik uložilo gotovo 1,5 milijuna eura u vlastitu zelenu tranziciju i zaštitio šibensku luku od zagađenja

Zelena tranzicija jedan je od ciljeva u poslovanju Iskra brodogradilišta Šibenik koji uspješno ostvaruju. Izgradili su vlastitu fotonaponsku elektranu nazivne snage 750 kWh koja će zadovoljiti 80 do 90 posto njihovih  potreba za električnom energijom te napredni razdjelni trodijelni sustav odvodnje otpadnih voda  s pročistačima, separatorima i elektrokemijskom obradom otpadnih voda koji potpuno štiti more od zagađenju. U ta dva projekta uložili su 1 450 000 eura.

Ugradnjom vlastite elektrane potpuno ćemo zadovoljiti naše potrebe za električnom energijom, čime ćemo značajno smanjiti ovisnost o vanjskim izvorima. Na ovaj način brodogradilište će postići status zero energy shipyard, što znači da ćemo proizvoditi onoliko energije koliko i trošimo. Ovaj korak ne samo da će smanjiti operativne troškove, već će također doprinijeti očuvanju okoliša smanjenjem emisije stakleničkih plinova. Postizanjem energetske neovisnosti, postat ćemo predvodnici u održivoj brodogradnji, demonstrirajući našu predanost inovacijama i ekološkoj odgovornosti, ističu u Upravi Iskra brodogradilišta Šibenik. 

Iskra Šibenik

Razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda  Iskra brodogradilišta Šibenik sastoji se od tri sustava odvodnje. Razdvojeni su sustavi odvodnje fekalnih, oborinskih i tehnoloških otpadnih voda. 

Fekalne vode usmjerene su do crne stanice i kanalizacijskog sustava Grada Šibenika. Oborinske vode s prometnica i radnih površina prije ispuštanja u more prilaze kroz pročistače i separatore ulja tako da nemaju nikakav negativni učinak na njega. Sustav odvodnje tehnoloških voda je najkompleksniji. Tehnološke vode prolaze kroz najprije kroz taložnike iz kojih odlaze u separatore za izdvajanje ulja te potom u uređaje za elektrokemijsku obradu i dezinfekciju. Nakon toga tehnološka voda upotrijebljena za skidanje boja i obraslina s brodova, nema više nikakvih štetnih sastojaka te se može ispusti u more koje ekološki ničim neće ugroziti, ističe  ing. Zoran  Višić, voditelj tog projekta.

Iskra Šibenik

Taj trodijelni sustav Iskra brodogradilišta Šibenik dug oko dva kilometra, potpuno je automatiziran i tehnološki učinkovit. 

Radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda bili su zahtjevni jer je dio cijevi ukopavan ispod razine mora, a  izvelo ih je  je šibensko poduzeće „Čigra”. 

Izgradnjom unutarnjeg sustava za odvodnju otpadnih voda u Iskra brodogradilištu Šibenik, Šibenska luka i cijeli njezin akvatorij, uključujući i zaštićeni krajolik kanala sv. Ante prvi put će  biti zaštićeni od  zagađenja iz tog brodogradilišta kojima su bili izloženi više od jednog stoljeća. 

POSLJEDNJE DODANO: