Dodik za referendum o statusu Republike Srpske

Milorad Dodik
je na konferenciji za novinstvo održanoj u Banjoj Luci kazao kako je
BiH dugoročno održiva samo ako se tranformira u “federalnu zajednicu tri
entiteta” no bez zadiranja u ono što je trenutačno teritorij RS.

Dodao je kako to još uvijek ne isključuje mogućost osamostaljenja RS.

“Uvjeren sam…da će RS jednom neminovno ući u referendum o svom
statusu, koji će i pored osporavanja, koja se očekuju i tada, biti
nesumnjivo odraz volje naroda i Republike Srpske “, izjavio je Dodik.

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i čelnik oporbe u RS
Mladen Bosić je polemizirajući s Dodikovim tvrdnjama kazao je kako je
rječ o prizemnoj manipulaciji koja neće imati nikakav stvarni učinak.

“Dodik se služi najnižom manipulaciom, kao i pred svake izbore,
bez stvarne namjere da krene u tom političkom pravcu”, kazao je
novinarima Bosić.

No niti on nije odbacio mogućnost raspisivanja referenduma o
neovisnosti RS a dodao je kako će se to dogoditi kada se steknu potrebni
uvjeti.

“Čitava ova priča skretanje je pozornosti s činjenice da je RS u
sve težoj situaciji jer se svakim danom sve više zadužuje i bez
zaduživanja, trezorskih zapisa i novih kredita više ne može
funkcionirati”, kazao je Bosić.

Dodik je tijekom dana najavio kako će se taj entitet kojemu je
nužna financijska potpora iz inozemstva ubuduće umjesto na Međunarodni
monetarni fond (MMF) osloniti na neke od ruskih komercijalnih banaka.

Ne precizirajući o kojoj se točno banci radi Dodik je kazao kako
je to logičan izbor jer je MMF od vlasti u BiH tražio da ispune
“nemoguće uvjete”.

Dodik je kazao kako u prvoj fazi očekuje rusku financijsku
potporu od oko 40 milijuna eura dok bi u konačnici taj kreditni aranžman
trebao dosegnuti vrijednost od oko 100 milijuna eura.

POSLJEDNJE DODANO: