ZAVRŠENA SANACIJA

Renovirane garaže Zagorski put i Smiljanićeva od 1. ožujka opet otvorene za korisnike

Ovaj tjedan završava se sanacija na dvije javne garaže, Zagorski put te Smiljanićeva, a u
tijeku su još manji završni radovi na finom uređenju garaže. Tako će se svi korisnici od petka, 1.
ožujka, moći vratiti u obje garaže, dok je krovna etaža na Zagorskom putu već ranije puštena u
rad. Oko ukupno 500 korisnika u obje garaže sada na raspolaganju ima u potpunosti renoviranu
garaže sigurne za korištenje. Ovo je treća i četvrta garaža koju je Split parking sanirao, nakon
što su ranije sanirane garaže Šimićeva i Pujanke 1.


Garaža Zagorski put izgrađena je prije 40 godina, a vrijednost sanacije iznosi 1.187.179 eura s
PDV-om, dok je ona u Smiljanićevoj izgrađena prije više od 30 te je vrijednost sanacije 454,469
eura s PDV-om. Na obje garaže su bili potrebni opsežni radovi, a većina običnom promatraču
nije vidljiva. Izvođač na sanaciji obiju garaža bila je tvrtka Madex d.o.o. iz Slavonskog Broda, a
radovi su se izvodili fazno da bi uvijek dio garaže bio dostupan za korištenje. Konstrukcija je
tijekom više desetljeća korištenja znatno stradala, a radovi koji su obavljeni bili su nužni za
popravak konstrukcije i njeno dovođenje u tehnički ispravno stanje, primarno da bi se spriječilo
daljnje curenje oborinskih voda kroz kolničku međukatnu konstrukciju.


Iz gradske tvrtke Split parking, investitora oba projekta sanacije, istaknuli su kako je sanacija
nekog objekta u pravilu uvijek zahtjevnija od izgradnje novog, a stanje u sada obnovljenim
garažama bilo je takvo da je sanacija bila neophodna kako bi se osigurala ispravna
funkcionalnost garaža i sigurno korištenje.

Svaki projekt sanacije donosi svoje izazove i zahtjevan na svoj način, a nerijetko se dogodi i
da se, kad radovi krenu, otkrije potreba za dodatnim zahvatima, što je bio slučaj u Smiljanićevoj.
Radovi na sanaciji su sada gotovi, a ovim putem zahvaljujem izvođaču radova, projektantima,
stručnom nadzoru i mojim kolegama iz tvrtke koji su vodili projekte. Ujedno hvala i stanarima
okolnih zgrada i korisnicima garaže na strpljenju. Ove godine planiramo nastaviti sa sanacijama
pa je tako projekt sanacije za garažu Pujanke 2 spreman, a u izradi su projekti sanacije za
Šižgorićevu i Trondheimsku. Očekujemo da bi u zadnjem kvartalu godine mogli početi sa
sanacijama, a kada provedeno javnu nabavu i sve procese koji su potrebni. Isto tako, u tijeku je
proces ispitivanja nosivosti konstrukcija određenih garaža kako bi se provjerila mogućnosti
nadogradnje
, rekao je Davor Matošić, direktor Split parkinga.


U postupku sanacije u obje garaže uklonjen je oštećeni beton i armatura te su postavljeni novi,
injektirane su postojeće pukotine na postojećim nosivim elementima, a sve su površine unutar
garaže oprane i ponovno obojane i iscrtana su parkirna mjesta a označene su i pješačke
komunikacije. Nadalje, u obje garaže postavljena je nova signalizacija u obliku LED znakova. U
garaži Zagorski put isto tako je zamijenjen i sustav odvodnje, sanirana je krovna površina za
parkiranje, a uređena je i fasada garaže te stubište.

Istovremeno, u Smiljanićevoj na krovu je sanirana hidroizolacija, zamijenjen je opšav na spoju sa stambenom zgradom te su zamijenjeni
krovni slivnici.


Privremeni parking koji je bio organiziran za korisnike iz Smiljanićeve u garaži Brodarica od 1.
ožujka više neće biti dostupan, a s otvaranjem garaže Zagorski put ukidaju se i privremena
parkirna mjesta uz cestu.


Od 1. ožujka nastavit će se naplata korisnicima garaže prema istim uvjetima i cijenama koje su
bile i prije, a one koji još nisu potpisali novi ugovor ovim putem se moli da se jave u prostorije
Split parkinga.

Svi stanari i korisnici garaže i dalje se mogu sa pitanjima i potrebnim
informacijama vezano za ovu temu mogu javiti na e-mail: [email protected] /
[email protected] ili na broj telefona 021/644 711 (radnim danom od 08:30-14:30).

POSLJEDNJE DODANO: