HNB očekuje zamjetno usporavanje inflacije

Savjet Hrvatske narodne banke danas je razmatrao najnovija novčana i gospodarska kretanja i usvojio Projekciju monetarne politike od 2014. do 2016. godine, priopćeno je iz HNB-a.Navodi se kako je razdoblje vrlo dobre likvidnosti domaćeg financijskog sustava nastavljeno i u prvim ovogodišnjim mjesecima, što se odražava i u niskoj razini prekonoćnih kamatnih stopa – vagana kamatna stopa u izravnoj međubankovnoj trgovini u ožujku je iznosila 0,51 posto. Istodobno su smanjeni prinosi na trezorske zapise u kunama i trezorske zapise s valutnom klauzulom.

Aktivne i pasivne kamatne stope banaka u siječnju i veljači bile su nešto ispod onih u prosincu 2013. Pod utjecajem izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju smanjene su kamatne stope na kredite stanovništvu, neovisno o valutnoj strukturi i ročnosti.

Ako se isključi utjecaj tečaja, ukupni plasmani banaka u veljači su ostali nepromijenjeni, pri čemu su se smanjili plasmani stanovništvu i državnim trgovačkim društvima, dok su plasmani privatnim poduzećima blago porasli, pa je njihov ukupan porast od početka godine iznosio 1,3 milijarde kuna.

Plasmani stanovništvu nastavljaju se smanjivati i na godišnjoj razini (za 1,4 posto), dok su ukupni plasmani poduzećima porasli u odnosu na stanje prije godinu dana (za 1,0 posto).

Bruto inozemni dug iznosio je na kraju siječnja 45,9 milijardi eura, što je za 0,2 milijarde više nego krajem prosinca. Tome je najviše pridonijelo kratkoročno zaduživanje banaka. Svoje inozemne obveze (uključujući dug prema vlasnički povezanim poduzećima) povećali su i drugi domaći sektori, što se prije svega odnosi na HBOR i javna poduzeća. Nasuprot tome, ostale nebankovne financijske institucije nastavile su se razduživati. Nastavljeno je i razduživanje privatnih poduzeća, kod kojih je porast obveza prema vlasnički povezanim poduzećima praćen izraženijim smanjenjem obveza prema ostalim vjerovnicima. Pored navedenih promjena, na prirast duga utjecale su i međuvalutne promjene, napose kod države.

U 2014. se očekuje zamjetno usporavanje inflacije, u uvjetima stabilnog tečaja kune prema euru, odsustva domaćih inflatornih pritisaka s potražne i troškovne strane te pada cijena uvoznih prehrambenih proizvoda i sirove nafte, tako da bi se prosječna godišnja stopa povećanja potrošačkih cijena mogla smanjiti s lanjskih 2,2 posto na samo 0,2 posto, a na kraju godine mogla bi dosegnuti 1,1 posto.

U sljedećoj godini očekuje se stanovito ubrzanje, no s prosječnom godišnjom stopom od 1,7 posto inflacija bi i nadalje ostala ispod svog dugoročnog prosjeka, navodi se u priopćenju.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a odobrio je OTP banci Hrvatska d.d., Zadar, stjecanje više od 50 posto udjela u temeljnom kapitalu Banco Popolare Croatia d.d., Zagreb, a suglasio se i s imenovanjem Zorislava Vidovića predsjednikom uprave te banke. Također, Savjet je dao suglasnost da Ivan Vrljić dobije mandat predsjednika, a Marino Rade člana uprave Karlovačke banke d.d., Karlovac, te da se Damiru Špremu produži mandat na mjestu predsjednika, a Slavica Matić imenuje članicom uprave HPB – Stambene štedionice d.d., Zagreb.

U povodu 20. godišnjice uvođenja kune i lipe kao novčanih jedinica Republike Hrvatske uslijedit će nekoliko prigodnih izdanja: novčanica od 20 kuna koja će biti istovjetna s izdanjem iz 2012. no s dodatnim mikropisom “DVADESETA OBLJETNICA HRVATSKOG NOVCA KUNE I LIPE 2014.” na mjestu vodenog znaka, kovanica od 1 kune s oznakom “1994.-2014.” i prigodni optjecajni komplet novčanica od 10 i od 20 kuna s datumom izdanja 30. svibnja 2014.

POSLJEDNJE DODANO: