TRI GODINE RADA

Provjera kvalitete: Možete poslati prigovore nakon što su gotovi radovi na aglomeraciji

U prosincu prošle godine završeni su ugovoreni poslovi u sklopu aglomeracije, odnosno vodno – komunalne infrastrukture na području grada i to u sklopu ugovora A0 i A1. No, na odrađene poslove kako je dogovoreno ugovorom, postoji određeni rok za prigovore. Moguće ih je uputiti ukoliko su se tijekom radova dogodile nekakve nepravilnosti ili oštećenja.

Podsjetimo se, dosadašnji ugovoreni projekt aglomeracije na području grada provodio se posljednje tri godine, a službeno su započeli u listopadu 2020. godine kada je najavljen jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Cilj ovog projekta bio je da stopa priključenosti dostigne 99 posto pokrivenosti, odnosno da na području Kaštela, Trogira i Čiova oko 32 tisuće stanovnika dobije kanalizacijsku mrežu, a skoro 8000 stanovnika i priključke na vodoopskrbu. – piše Portal Grada Kaštela.

I dok su iz Vodovoda i kanalizacije tijekom protekle tri godine informirali javnost o tijeku radova, njihovoj dinamici i postignutim rezultatima, s druge strane građani su reagirali na pojedine nepravilnosti tijekom radova. Zadatak struke bio je tehničkim pregledom utvrditi eventualne nepravilnosti u gradnji vodno – komunalne infrastrukture gdje se u pojedinim slučajevima trebalo ponovno pristupiti radovima, dok su se građani osvrtali na način dovršavanja prometnica koje, prema njihovim riječima u pojedinim slučajevima, nisu adekvatno uređene. Spominjale su se šahte, rubnici prometnica, spojevi starog i novog asfalta i slično.

No, sukladno potpisanom ugovoru za sve nedostatke je moguće uputiti prigovor, kako bi ih otklonio izvođač radova, potvrdili su iz Vodovoda i kanalizacije Split.

Svi eventualni prigovori mogu se prijaviti VIK-u putem službe za odnos potrošačima na telefon 021 545 900 ili na mail [email protected]. Ako se odnose na prometnice, mogu se prijaviti i vlasniku prometnica, odnosno Gradu. Garantni rok za otklanjanja nedostataka je pet godina za kanalizacijske i vodovodne radove, a dvije godine za prometnice – kazali su iz ViK-a.

Kako su informirali iz Grada Kaštela prigovori se mogu uputiti Upravnom odjelu za komunalu na mailove [email protected] i [email protected] – prenosi Portal Grada Kaštela.

POSLJEDNJE DODANO: