TREĆI MANDAT

Profesor Trpimir Glavina ponovno izabran za predstojnika Klinike za psihijatriju KBC-a Split

Prof. prim. dr. sc. Trpimir Glavina, ponovno je izabran za predstojnika Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Split. Ovom specijalistu psihijatru i subspecijalistu biologijske i forenzičke psihijatrije ovo je treći mandat na čelu ove važne sastavnice splitske bolnice.

Prof. prim. dr. sc. Trpimir Glavina diplomirao je medicinu 1988. godine, a u KBC-u Split radi od 1991. Specijalistički ispit iz psihijatrije položio je 1995., a od 1997. je stalni sudski vještak za psihijatriju. Magisterij je stekao 2003., a doktorat 2012. godine. Na čelo splitske Klinike za psihijatriju prvi put je izabran 2015., a od 2016. je i pročelnik Katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Splitu. Tu dužnost obnaša i danas, također u trećem mandatu, a voditelj je i poslijediplomskog stručnog studija iz psihijatrije. Organizator je i sudionik brojnih kongresa, simpozija i konferencija te autor, koautor i recenzent niza stručnih radova i članaka.

Predsjednik je Etičkog povjerenstva Hrvatskog psihijatrijskog društva, a član je i Upravnog vijeća KBC Split, Nacionalnog povjerenstva za psihijatriju pri Ministarstvu zdravstva RH, Radne skupine Ministarstva zdravstva za usavršavanje u psihijatriji, Povjerenstva za nadzor i kvalitetu zdravstvene zaštite u KBC Split, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju, Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju, Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju i europskog psihijatrijskog društva.

Osim profesionalne svestranosti prof. Glavina se privatno bavi sportom i pjevanjem. Jedan je od osnivača pjevačkog zbora “Splitski liječnici pjevači”, bivši je nogometaš, te aktivni veteran u udruzi “Splitski liječnici balunjeri”.

Klinika za psihijatriju KBC-a Split djeluje u skladu sa svjetskim trendovima u psihijatriji, kako u dijagnostici i liječenju svih skupina psihijatrijskih poremećaja tako i u znanstvenom radu. Osim polikliničkog i konzilijarnog rada, Klinika skrbi za hospitalizirane bolesnike uključujući intenzivnu skrb. U sastavu klinike djeluje i Centar za psihotraumu u okviru koga se provodi nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći hrvatskih branitelja.

Na Klinici se obavlja edukacija studenata medicine, zdravstvenih studija i dentalne medicine te trajno usavršavanje liječnika u psihijatriji, užim specijalnostima u psihijatriji kao i u drugim specijalnostima koje u kurikulumu usavršavanja imaju edukaciju iz psihijatrije.

POSLJEDNJE DODANO: