RAZUMNA POTROŠNJA

Prijedlog državnog proračuna za 2024.

Sutra će se u Hrvatskom saboru održati rasprava o prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, ključnom dokumentu koji oblikuje način na koji će se upravljati javnim financijama u zemlji. Ovaj prijedlog proračuna, koji je danas predstavila Vlada, donosi niz važnih odluka koje bi mogle imati značajan utjecaj na Hrvatsku, posebno s obzirom na njezin gospodarski rast, prenosi HRT.

Prema predloženom proračunu, planira se da će država prikupiti oko 28,5 milijardi eura putem različitih izvora prihoda, kao što su porezi, naknade, i prihodi od prodaje imovine. S druge strane, planira se potrošiti nešto više od 32,6 milijardi eura za različite svrhe, uključujući plaće za zaposlene u javnom sektoru, socijalne programe, investicije u infrastrukturu, te izvršenje drugih javnih politika.

Koje su implikacije ovog prijedloga proračuna za Hrvatsku?

  1. Povećanje rashoda: Predviđeno povećanje rashoda za više od 11 posto u usporedbi s prošlom godinom sugerira značajne investicije u različite sektore. Ovo povećanje može imati pozitivan utjecaj na ekonomiju, poboljšati infrastrukturu, te podržati socijalnu sigurnost građana. Međutim, isto tako izaziva zabrinutost oko očuvanja fiskalne stabilnosti.
  2. Utjecaj na građane: Povećanje izdataka za umirovljenike i radnike predstavlja pozitivan korak, osobito u kontekstu rastuće inflacije. To može pridonijeti poboljšanju životnog standarda tih skupina stanovništva, što je ključno za socijalnu pravdu i ravnotežu u društvu.
  3. Gospodarski rast: S obzirom na stabilne ekonomske uvjete u prethodnim godinama, ovaj proračun može potaknuti daljnji gospodarski rast. To bi moglo rezultirati povećanjem poslovnih prilika, poticanjem investicija i otvaranjem novih radnih mjesta, što bi koristilo cjelokupnom gospodarstvu.
  4. Kritike oporbe: Oporba kritizira prijedlog proračuna, optužujući vladu da povećava troškove kako bi privukla glasove na izborima. Posebno su zabrinuti zbog značajnog povećanja troškova za transfere građanima i plaće u javnom sektoru. Ovakve kritike ukazuju na političku dinamiku i izazove koji prate izradu proračuna u izbornoj godini.

U konačnici, donošenje proračuna za 2024. godinu predstavlja ključni trenutak za Hrvatsku jer će oblikovati put gospodarskog razvoja i socijalne politike u idućoj godini. Odluke donesene u vezi s ovim proračunom mogu imati dugoročne posljedice na ekonomski rast i blagostanje građana, stoga je važno pažljivo pratiti raspravu i donošenje odluka u Hrvatskom saboru.

POSLJEDNJE DODANO: