MOGUĆE PRIJAVITI I ONLINE

Približava se rok za prijavu poreza na dohodak: Evo što trebate znati

Rok za podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak je 29. veljače. Za većinu građana koji plaću primaju isključivo od nesamostalnog rada – godišnji obračun poreza provodi Porezna uprava i oni ne trebaju podnositi prijavu. No to će morati učiniti gotovo 69 tisuća poreznih obveznika.

U poreznoj upravi ne očekuju gužve. Prijavu poreza možemo i ove godine obaviti bez čekanja, putem interneta.

Kao i prijašnjih godina, obveznici prijave poreza na dohodak su: obrtnici, slobodna zanimanja, oni s inozemnim dohotkom te svi koji su radili za dva poslodavca. No, i nekima koji ne moraju prijava bi se mogla isplatiti.

Ako oni raspolažu s podacima koje nema porezna na primjer ako ste dali donaciju ili ako želite drukčije rasporediti djecu između sebe i supružnika onda podnosite obrazac ZPP DOH i tamo klasificirate nešto o čemu porezna uprava ne zna – naglašava Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa HOK-a.

U poreznoj upravi očekuju malo manje od 69 tisuća prijava, a prve isplate preplaćenog poreza najavljuju za svibanj.

Preporučujemo da se odradi predaja prijava DOH i ZPP DOH putem sustava m-Porezna ili e-Porezna tako se izbjegavaju gužve i tako ćemo imati brži protok poslovanja za nas i za građane – istaknula je za 24sata Nada Pavlinić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave.

Prije same prijave, povrat poreza možete izračunati na informativnom kalkulatoru porezne uprave, ali i na nekoj od tablica savjetničkih kuća.

Unosom ispravnim svih podataka o ostvarenom dohotku će se na kraju izračunati porezna obveza. Razlika između službene prijave i ovih varijanti u Excelu je da imamo zadnji list, a to je obrazac UPO u kojem se stvarno i utvrđuje porezna obveza pa se onda jasno vidi koliko je porezni obveznik u toku godine platio, koliko po razlici treba platiti, pa može tražiti povrat, a utvrđuje se i predujam za buduće razdoblje – govori dr.sc. Ljerka Markota, porezna savjetnica u RRIF-u.

U poreznoj upravi podsjećaju da građani neće dobiti povrat poreza ako imaju dug prema državi.

POSLJEDNJE DODANO: