TEATAR I PSIHIJATRIJA

Predstava „U oblacima“ pacijenata Psihijatrijske bolnice Ugljan

U organizaciji Klinike za psihijatriju KBC-a Split, Psihijatrijske bolnice Ugljan i Medicinskog fakulteta u Splitu, 21. svibnja 2024. u 10 sati u Velikoj predavaonici KBC-a Split (Firule, Spinčićeva 1) održat će se dramska predstava „U oblacima“. Glumci su pacijenti Psihijatrijske bolnice Ugljan.

Psihijatrija od svojih početaka u sklopu liječenja i rehabilitacije te resocijalizacije duševnih bolesnika ima uključene različite forme umjetničkih pristupa kroz programe radno terapijskih postupaka.

Već nekoliko godina Psihijatrijska bolnica Ugljan i udruga „Teatar od soli“ svojim projektima nastoji povezati medicinu i dramsku umjetnost. Iz te suradnje proizišlo je nekoliko predstava čije tekstove pišu, ‘režiraju’ i izvode pacijenti koji se liječe u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan, u suradnji s dramaturginjom Anom Dalbello.

Predstave po principima modernog teatra progovaraju o unutrašnjem doživljaju duševne bolesti i života uopće od strane samih pacijenata. Počesto sveukupno društvo gleda iz perspektive straha i neznanja prema duševnom bolesniku i samoj bolesti, a rijetko se zapitamo kako sve to izgleda iz perspektive samog bolesnika. Predstave propituju njihove želje, htijenja i strahove. Kritički se odnose spram okoline koja ih počesto stavlja na društveni rub, ali i izvan njega. Nerijetko se kritički odnose i spram same psihijatrijske struke.

Ovim se projektom otvara niz pitanja u liječenju, oporavku i resocijalizaciji duševnih bolesnika. U javnom diskursu uvijek je riječ o negativnim stranama bolesti, koja pak može biti kreativna, poticajna i ohrabrujuća kako za same pacijente tako i na širem društvenom planu. Progovara se i promiče destigmatizacija duševnih bolesnika, ali i eventualne nove metode liječenja. Propituju se novi pristupi u educiranju budućih medicinskih profesionalaca.

Predstava je prikazana više puta u samoj Psihijatrijskoj bolnici Ugljan u različitim prigodama. Održava se već nekoliko godina kao dio vježbi predmeta Psihopatologija, za studente psihologije, Filozofskog fakulteta u Zadru. Prikazivana je u Zagrebu u Zagrebačkom Institutu za Kulturu Zdravlja, kao dio vježbi za studente likovne akademije kroz predmet Umjetnost, tijelo i um, te privlači sve veću pažnju stručne javnosti iz svih ovih područja. I zadnje, a nipošto ne manje važno, ovim se projektom događa i dublje povezivanje naših dviju Ustanova i otvara put prema daljnjoj suradnji na različitim područjima.

POSLJEDNJE DODANO: