U KBC-u SPLIT

Održana završna konferencija projekta „Digitalizacija i unaprjeđenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti“

Završna konferencija za projekt „Digitalizacija i unaprjeđenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti“ održana je 30. studenoga 2023. god. u Velikoj predavaonici Kliničkog bolničkog centra Split.

Projekt je to koji je za cilj imao organizaciju strukturirane, multidisciplinarne nutritivne skrbi bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti, a financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ iz Prioritetne osi 1 ,Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“.

U sklopu provedbe projekta „Digitalizacija i unaprjeđenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti“ uređen je prostor za ambulantni rad, nabavljena je medicinska i računalna oprema, izrađen računalni program i digitalna aplikacija te provedena istraživanja čiji rezultati ukazuju na opravdanost strukturirane nutritivne skrbi (multidisciplinarni pristup) za bolesnike koji boluju od kroničnih bolesti (arterijske hipertenzije, pretilosti, kronične bubrežne bolesti, šećerne bolesti, upalnih reumatskih bolesti, sustavnih bolesti vezivnog tkiva…). Također, u nekoliko navrata održavani su Dani otvorenih vrata KBC-a Split namijenjeni ovoj skupini pacijenata te druge javno-zdravstvene akcije. Organizirane su i edukativne radionice za bolesnike, medicinske sestre i tehničare, nutricioniste i dijabetičare te liječnike koji o njima skrbe. Za vrijeme trajanja projekta u ambulantama je obrađeno 4500 bolesnika, u javno-zdravstvenim akcijama sudjelovalo je 600 dobrovoljaca te je održano više od 1000 24-ero satnih kontinuiranih mjerenja arterijskog tlaka.

Nositelj projekta je Klinički bolnički centar Split, a projektni partner Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu stoga su više o važnosti projekta, ali i provedenim projektnim aktivnostima i ostvarenim rezultatima govorili ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Julije Meštrović, voditeljica projektnog tima izv. prof. dr. sc. Josipa Radić i izv. prof. dr. sc. Mislav Radić. Uz njih na projektu su radili Dora Bučan Nenadić, mag. nutr., Ela Kolak, mag. nutr., Marijana Vučković, dr. med. i Hana Dogaš, dr. med.

– Jedna je od važnih odrednica ovog projekta je multidisciplinarnost – uključili su se doktori, internisti, nutricionisti i brojni drugi. Značajan je i doprinos naših službi – službe za investicije i razvoj, informatičke, financijske – i, naravno, laboratorija. Pokazali smo da je KBC Split ustanova u kojoj se stvaraju najbolja znanstvena djela, u kojoj se provode vrhunska medicinska istraživanja te još jednom kako na različite načine pridonosi zajednici, istaknuo  je ravnatelj Meštrović.

Izv. prof. dr. sc. Josipa Radić je predstavila ostvarene aktivnosti i naglasila kako su bolesnicima s kroničnim bolestima na ovaj način omogućili kvalitetnije liječenje.

Prvi je i osnovni korak u liječenju takvih promjena životnih navika, što podrazumijeva prehranu, stil života i kretanje. U određenim fazama bolesti ono što se jede mora se drastično promijeniti. Bolesnicima je ponekad ograničenja vrlo teško prilagoditi socio-ekonomskim uvjetima. Individualan pristup, educirani djelatnici, opremljen ambulantni prostor i aplikacija u navedenom bi trebali olakšati. Naučit ćemo ih, dakle, kako će živjeti s bolestima kako bismo u konačnici imali bolje ishode liječenja.

Jedan od članova projektnog tima, izv. prof. dr. sc. Mislav Radić, istaknuo je kako su ishode projekta predočili svjetskoj zdravstvenoj javnosti u obliku niz publikacija. U tom je kontekstu napomenuo kako su prepoznati kako u Hrvatskoj tako i u Europi.

Članovima tima pristizali su pozivi da budu gosti urednici časopisa, da održavaju pozvana predavanja i niz drugih aktivnosti kojima pokazujemo kako su ovaj projekt i sve što je iz njega proizašlo ostavili traga te u konačnici poboljšali kvalitetu skrbi svih bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti. Brojka od 4500 obrađenih bolesnika u njegovu okviru dokazuje nadstandard u svakodnevnoj kliničkoj skrbi.

Projekt vrijedan 3.643.443,46 kuna, od čega je bilo 3.013.205,60 kuna europskih sredstava uspješno je proveden. Navedenim financijskim sredstvima i marljivim radom cijelog projektnog tima osiguran je inovativan, originalan i multidisciplinarni pristup (kliničara određene specijalnosti i nutricioniste) uz inovativnu digitalnu aplikaciju čime se želi povećati kvaliteta liječenja i olakšati praćenje bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti, a imaju specifična ograničenja u svakodnevnoj prehrani. Ovaj novi pristup bolesnicima s kroničnim bolestima olakšao je praćenje dobivenih dijetetskih uputa, a samim time povećao i njihovu suradljivost i ustrajnost u procesu liječenja te povećao kvalitetu svakodnevne kliničke skrbi kao i kvalitetu života.

POSLJEDNJE DODANO: