DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Objavljena stopa inflacije za ožujak, pogledajte koliko su rasle cijene

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u ožujku 2024. u odnosu na ožujak 2023. u prosjeku su više za 4,1 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u ožujku 2024. u odnosu na ožujak 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,1%, dok su u odnosu na veljaču 2024. (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni, u prosjeku više za 0,9%, objavio je Državni zavod za statistiku.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima) procijenjena godišnja stopa promjene za Usluge iznosi 6,6%, za Hranu, piće i duhan 4,7%, za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije 2,5%, a za Energiju 1,4%.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 2,4%, Usluge, za 0,4%, Hrana, piće i duhan, za 0,3%, te Energija, za 0,2%.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2024. prema klasifikaciji ECOICOP objavljuju se 16. travnja 2024.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za ožujak 2024. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama, stoji na stranicama DZS-a.

POSLJEDNJE DODANO: