Održane dvije regionalne radionice za unaprjeđenje zdravstvene zaštite u okviru provedbe projekta SI4CARE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, organizirao je dvije regionalne radionice za unaprjeđenje zdravstvene zaštite u okviru projekta SI4CARE (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions). 

Ukupna vrijednost projekta SI4CARE, sufinanciranog iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. iznosi 2.373.381,04 EUR. Provedba projekta započela je u prosincu 2020.g., a predviđen je završetak u svibnju 2023.g. Glavni cilj projekta doprinos je stvaranju učinkovitog transnacionalnog ekosustava za primjenu socijalnih inovacija u integriranim zdravstvenim uslugama za starije stanovništvo.

S ciljem predstavljanja projekta SI4CARE i prezentacije izrađenog Online toolkita , 27. i 28. veljače 2023. godine održane su dvije regionalne radionice. Prva regionalna radionica održana je u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te je bila namijenjena predstavnicima lokalne i regionalne vlasti. Druga radionica održana je putem virtualne platforme Microsoft Teamsa i bila je namijenjena predstavnicima sektorskih agencija koje djeluju u području zdravstvene i socijalne skrbi starijih osoba. Prisutne su u ime organizatora pozdravile prof.dr.sc. Katarina Vukojević, prodekanica za znanost, poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te doc.prim.dr.sc. Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. 

Radionice je predvodio izv.prof.dr.sc. Aleksandar Džakula s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudionici su upoznati s provedenim projektnim aktivnostima i rezultatima projekta. Predstavljena je pilot akcija unaprjeđenja sustava skrbi za starije stanovništvo u SDŽ-u – inovativno senzorsko loT rješenje u Domu za starije i nemoćne osobe Lovret u Splitu (primjena pametnih narukvica koje prate vitalne parametre starijeg stanovništva) kao i primjeri drugih pilot akcija koje su provodili partneri iz drugih zemalja. Također, predstavljen je Online toolkit koji objedinjava sve aktivnosti projekta, uključujući i akcijske planove te pilot akcije projektnih partnera, provedene s ciljem smanjenja problema s kojima se suočava starija populacija, poput nepristupačnih zdravstvenih usluga zbog nedostupnosti javnog prijevoza, digitalne nepismenosti i slično. Za kraj, održana je panel rasprava u svrhu razmjene stavova o prezentiranim aktivnostima projekta i doprinosu istih u poboljšanju skrbi za starije.

POSLJEDNJE DODANO: