Kaštelani imaju još četiri mjeseca da podnesu zahtjev za priključenje na vodovodnu mrežu

Stanovnici Kaštel Starog i Kaštel Lukšića imaju još četiri mjeseca da
svoju nekretninu priključe na vodovodnu mrežu. Izgradnjom vodoopskrbnog
cjevovoda iznad Jadranske magistrale riješeno je pitanje opskrbe vodom
na tom dijelu Kaštela, a 16. srpnja prošle godine donesena je odluka po
kojoj se vlasnici nekretnina moraju priključiti na komunalne vodne
građevine u roku od godine dana.

– Novoizgrađeni cjevovod prolazi kroz različite zone vodoopskrbe.
Kako bi se zadržala sanitarna ispravnost vode neophodno je priključenju
pristupiti u fazama – napominju iz Vodovoda i kanalizacije.

Prva faza priključenja obuhvaća područja koja pripadaju sustavu
vodoopskrbe vodosprema Kaštel Lukšić. U Kaštel Starom to su ulice: Put Smokvinca
do kućnog broja 78, neparni brojevi do kućnog broja 33 i parni brojevi
do kućnog broja 48 na Zagorskom putu, samo parni brojevi do kućnog broja
66 Velih njiva, kućni broj 4 u Ulici tolanac, Gomile od
broja 3 do 21 te Kraljice Mučenika od broja 26 do 49. U Kaštel Lukšiću u
prvu fazu priključenja uključene su ulice: Svih Svetih i to neparni od
broja 5 do 75 i parni od broja 2 do 32, Put Boruća 11 i 54 te broj 220 u Ulici Ivana Pavla II. 

– Smjer dotoka vode je od ulice Svih svetih pa će se zahtjevi
rješavati od te ulice prema zapadu. Pojedinačno rješenje zahtjeva na
bilo kojoj lokaciji nije moguće jer je nužno osigurati cirkulaciju vode.
Druga faza priključivanja obuhvaća područje koje pripada sustavu Crpna
stanica Kaštel Lukšić – vodosprema Radun, a poziv za podnošenje zahtjeva
uputit će se naknadno – poručuju iz Vodovoda.

Zahtjevi za izvedbu priključne instalacije predaju se Vodovodu i
kanalizaciji u Splitu, a uz zahtjev je potrebno predati i građevinsku
dozvolu ili uvjerenje iz katastra da je objekt izgrađen prije 1968. ili
zahtjev za legalizaciju objekta, dokaz vlasništva ili drugi dokaz o
posjedovanju objekta, original i tri prerisa iz katastra, OIB i
fotokopiju osobne iskaznice.

POSLJEDNJE DODANO: