DONOSIMO PROGRAM

Javno zdravstvena humanitarna akcija Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija

U okviru obilježavanja ovogodišnjih Dana Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija održat će se nekoliko događanja.

Središnja manifestacija, odnosno javno zdravstvena humanitarna akcija, odvijat će se u subotu, 11. svibnja od od 10.30 do 15 sati u Đardinu (Gradski perivoj – Strossmayerov park). 

Program aktivnosti obuhvaća:

– promociju nacionalnih programa ranog otkrivanja raka različitih sijela

– pregled kože na prisutnost mogućih malignoma (melanoma i sl.),

– uzorkovanje kapilarne krvi iz prsta,

– mjerenje krvnog tlaka i EKG snimanje,

– određivanje statusa jetre pomoću fibroscana

– fizioterapijske i kineziterapijske aktivnosti:

- Mjerenje tjelesne mase i procjenu nutritivnog statusa

- Određivanje mišićne snage

– Promociju i edukaciju nordijskog hodanja

– Edukaciju o važnosti provođenja terapijskih vježbi kod limfedema

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija akciju provodi uz potporu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, udruge Hepatos i udruge veterana Domovinskog rata 158 br. HV i 6. dp. HV Split.

Aktivnosti će provoditi studenti Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija pod vodstvom mentora SOZS-a i nastavnih baza.

Isto tako, u povodu Međunarodnog dana primalja (koji se obilježava 5. svibnja) 10. i 11. svibnja održat će se Prvi znanstveno-stručni simpozij „Elija Sotera“ na Klinici za ženske bolesti i porode Split.

Dva gerontološka tečaja će se odvijati u Zgradi tri fakulteta – „Institucijska i izvaninstitucijska skrb – zdravstveni problem i skrb starijih osoba“  24. i 25. svibnja, a „Osnaživanje pozitivnih stavova prema osobama starije životne dobi i prevencija ageizma“ 4. lipnja.

POSLJEDNJE DODANO: