ZABRINJAVAJUĆI PODACI

Jadran prednjači u količini plutajućeg smeća u Sredozemlju!

Prema procjeni glavnih nalaza o kvaliteti okoliša i onečišćenju Jadrana, razina plutajućeg otpada u Jadranu relativno je viša u usporedbi s ostatkom Sredozemnog mora te čini značajan udio plastike (> 80 %) u naplavljenom otpadu.

Kako bi se ta situacija promijenila, Hrvatska se treba još više fokusirati na izradu mjera i aktivnosti koje podupiru sprječavanje stvaranja otpada, primarno plastičnog otpada te njegove ponovne upotrebe. Mjere je potrebno provesti nacionalno i lokalno, uz pravilnu provedbu i usklađenost s pravnim dokumentima kao što je EU Direktiva o plastici za jednokratnu upotrebu (SUP Direktiva), piše Udruga Sunce.

Projekt Plastic-Free Croatian Island podržava DIEFa – Zaklada za okoliš dalmatinskih otoka, zahvaljujući sredstvima dobivenim od Conservation Collective putem partnerstva s Depeche Modeom & Hublotom tijekom njihove svjetske turneje Memento Mori. Projektom se surađuje s javnim ustanovama: JU za zaštićena područja Natura Jadera i  JU Park prirode Telašćica na donošenju zakonskog okvira za koncesionare u svrhu smanjenja upotrebe jednokratne plastike u zaštićenim područjima te s Općinom Sali (Dugi otok) u provedbi projektnih aktivnosti. Lokalno stanovništvo, odgojno-obrazovne institucije, lokalne udruge i ostali dionici bit će upoznati s projektom i projektnim aktivnostima putem informativne kampanje i sudjelovanjem na II. interdisciplinarnoj konferenciji o morskom otpadu.

Opći je cilj projekta doprinijeti smanjenju jednokratne plastike, kao i plastičnog onečišćenja Jadranskog mora, poticanjem provedbe održivog gospodarenja otpadom utemeljenog na načelima smanjenja, ponovne upotrebe i recikliranja.

Specifični ciljevi projekta:

Povećanje znanja i podizanje svijesti lokalnih i nacionalnih dionika o gospodarenju otpadom, utjecaju onečišćenja plastikom na morski okoliš i promicanje važnosti smanjenja uporabe plastike;

Pružanje potpore i jačanje kapaciteta lokalnih partnera i poduzeća za uspješnu provedbu održivog gospodarenja otpadom i smanjenje uporabe jednokratne plastike;

Jačanje lokalne i nacionalne aktivnosti zagovaranja održivog gospodarenja otpadom i provedbe načela smanjenja otpada na otocima.

Očekivani rezultati

Utvrđivanje nedostataka i uspjeha te pronalaženje načina u svrhu smanjenja onečišćenja jednokratnom plastikom;

Ažuriran Akcijski plan koji odražava poboljšane strategije za smanjenje onečišćenja plastikom;

Organizirana II.  interdisciplinarna konferencija u cilju prevencije otpada i pitanja morskog otpada;

Postavljen pravni okvir za smanjenje jednokratne plastike unutar zaštićenih područja;

Smanjena upotreba plastike za jednokratnu upotrebu i povećano usvajanje ekološki prihvatljivih alternativa;

Povećana svijest, pojačani angažman javnosti i podrška inicijativama za smanjenje plastike.

Službenu stranicu projekta možete posjetiti OVDJE.

POSLJEDNJE DODANO: