Objavljeni rezultati o kvaliteti zraka na Brdima: Na jednoj postaji vrijednosti prekoračene

Grad Split u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo SDŽ u
ožujku 2023. godine proveo je mjerenje kvalitete zraka i ukupne taložne
tvari u sjevernom dijelu Splita (GK Brda) na lokacijama kod DV Pluton
(BRDA 1) i kod DV Veseli patuljak (BRDA 2).
Rezultati
u nastavku su preliminarni te će biti još mjerenja u proljetnom,
ljetnom i jesenskom periodu, nakon čega se može dati konačna ocjena
kvalitete zraka.
Kvaliteta zraka na
postaji BRDA 1 narušena je u tri od 15 dana, koliko je trajalo mjerenje,
prekoračenjem godišnje granične i ciljne vrijednosti (6ng/m^3) za arsen
u česticama PM10:

15.03.2023. 7,703ng/m^3
16.03.2023. 10,278ng/m^3

20.03.2023. 6,018ng/m^3
Kvaliteta zraka na postaji BRDA 2 bila je u skladu sa zakonskim parametrima.
Pri
mjerenju ukupne taložne tvari na obje postaje, mjesečne količine ukupne
taložne tvari, a unutar nje i arsena i nikla prekoračile su parametre
iz Uredbe o razini onečišćujućih tvari u zraku (rezultati na slici).
Obzirom na zabilježena prekoračenja, preliminarni izvještaj upućen je Državnom inspektoratu na žurno postupanje.

Detaljne rezultate mjerenja pogledajte ovdje.

POSLJEDNJE DODANO: