70 USPJEŠNIH AKCIJA

Na Braču i Šipanu i po jakom nevremenu uspješne akcije hitnog prijevoza pacijenata

Do danas obavljeno više od 70 intervencija.

Projekt brzih brodica hitne pomorske medicinske službe u vrijednosti od 10,1 milijuna eura, osiguranih iz EU sredstava i državnog proračuna, posljednjim trima intervencijama, koje do sada ukupno broje 70 hitnih medicinskih prijevoza, iznova potvrđuju njihovu najveću vrijednost – spašavanje ljudskih života. Uspješnost prijevoza brzim brodicama dvije pacijentice sa otoka Brača i jedne pacijentice sa Šipana, kao i ostalih dosadašnjih intervencija, osigurana je zahvaljujući snažnoj međuresornoj suradnji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te županijskih ispostava. Stoga se ovom prilikom iznova zahvaljujemo svim djelatnicima nadležnih lučkih kapetanija, Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, kao i županijskim timovima hitne medicine te nadležnim zdravstvenim ustanovama koji svi slijede jedan od kompasa ove Vlade – osiguravanje zdravlja i sigurnosti naših građana na otocima i
priobalju,
izjavili su ministar mora prometa i infratsrukture Oleg Butković te ministar zdravstva Vili Beroš.

Akcije hitnog medicinskog prijevoza, za pacijente sa otoka Brača i otoka Šipana izvršene su u nadležnosti Ispostave lučke kapetanije u Milni i dubrovačke Kapetanije, u koordinaciji sa Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC
Rijeka).

Prvu akciju hitnog medicinskog prijevoza službenici LI Milna izvršili su slijedom liječničkog zahtjeva za hitan prijevoz pacijentice lošega općeg stanja, iz Supetra u Split. Budući da su na moru vladali nepovoljni vremenski uvjeti, uz daljnje pogoršanje, sa zdravstvenim djelatnicima dogovoren je prijevoz pacijentice kopnom iz Supetra u Milnu gdje je sa liječničkom pratnjom ukrcana na spasilačku brodicu iz sastava LI Milna, u 17.25 sati.

Pacijentica je u 17.50 sati iskrcana u splitskoj gradskoj luci, odakle su je u daljnje postupanje
preuzeli djelatnici HMP Split.

Druga akcija pokrenuta je sinoć u 23.59 sati temeljem zahtjeva dežurnog liječnika za hitan
prijevoz pacijentice sa težom kliničkom slikom, a koji je u Ispostavi lučke kapetanije u Milni
zaprimljen posredstvom MRCC Rijeka.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, uzrokovanih jakim jugom, pacijentica sa liječničkom pratnjom ukrcana je na brodicu za hitan medicinski prijevoz u Milni, odakle su isplovili noćas, 18. siječnja, u 00.39 sati. Pacijentica je iskrcana u splitskoj gradskoj luci u 01.10 sati, kada su je djelatnici HMP Split preuzeli u daljnje medicinsko postupanje, čime je i ova akcija uspješno okončana.

Treća akcija hitnog medicinskog prijevoza izvršena je u nadležnosti Lučke kapetanije Dubrovnik, prema pacijentu sa otoka Šipana, a pokrenuta je danas, 18. siječnja u 09.50 sati, temeljem zahtjeva Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko – neretvanske županije, koji je u dubrovačkoj Kapetaniji zaprimljen posredstvom MRCC Rijeka. Akcija je izvršena spasilačkom brodicom iz sastava LK Dubrovnik, na koju je pacijent nakon pripreme za prijevoz, ukrcan u 10.55 sati sa liječničkom pratnjom.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, pacijent je prevezen u luku Slano, kamo su pristali danas u 11.16 sati, nakon čega su djelatnici HMP Dubrovnik preuzeli pacijenta u daljnje postupanje, čime je ova akcija uspješno okončana.

POSLJEDNJE DODANO: