Hvar: Otac i sin osiguravajuće društvo pokušali prevariti za 170 tisuća kuna

Tijek događaja je bio sljedeći; sin je svojom
Subaru Imprezom 29. kolovoza na Hvaru izazvao prometnu nesreću u kojoj
je sportska jurilica potpuno uništena, da bi se nakon toga otac
lažno prikazao kao vozač u navedenom slučaju, te je osiguravajućoj kući
podnio zahtjev za isplatu štete u visini od 170 tisuća kuna. 


Osiguravajuće je društvo, kao i u sličnim
situacijama kada se radi o znatnoj šteti ili sumnjivom događaju,
prijavila nesreću policiji koja je nakon istrage i otkrića dvojac
prijavila za pokušaj prijevare. 

POSLJEDNJE DODANO: