POHVALNO

Gradonačelnica Supetra svoju dužnost obnaša volonterski: “Moja plaća ide za proširenje dječje knjižnice!”

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković javila je kako od 16. svibnja 2024. godine svoju dužnost obnaša volonterski. Njenu objavu prenosimo u cijelosti.

-Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi određeno je da gradonačelnik može u tijeku mandata promijeniti način obnašanja dužnosti te ću sa danom 16. svibnja 2024. godine dužnost gradonačelnice obnašati volonterski. Svoj posao ću obnašati odgovorno i profesionalno kao i do sada, a sredstva koja su bila predviđena za moju plaću biti će utrošena u proširenje krila dječje knjižnice u našem gradu koja će se urediti do kraja godine.

POSLJEDNJE DODANO: