ULICA DOMOVINSKOG RATA

Grad Split predstavio arhitektonski koncept za javnu garažu/komunalni centar na Kmanu

Grad Split strateški planira razvoj svojih prostornih mogućnosti. Fokus je na izgradnji novih garaža na ključnim lokacijama kako bi se zadovoljile potrebe stanovnika i unaprijedila kvaliteta života, uz očuvanje okoliša. Prema već predstavljenom planu, trenutno se gradi, priprema za početak radova, projektira i planira više od 30 garaža na području cijelog grada.

Garaža/komunalni centar Kman – Ulica Domovinskog rata:

Trenutno područje obuhvaća otvoreno parkiralište i neuređenu zelenu površinu sa sportskim sadržajima. Cilj je gradnja multifunkcionalne, moderne javne garaže/komunalnog centra od oko 195 parking mjesta uz zadržavanje i unapređenje rekreacijske zone i javnih sadržaja te zelenih površina. Svi planovi uvažavaju GUP i provedbene dokumente, te stručne podloge i zakonske pretpostavke.

Prijedlog rješenja iz “Analize prostornih mogućnosti za garažu/komunalni centar na Kmanu / Ulica Domovinskog rata”:

-Zadano područje se nalazi dijelom u R2 zoni, dijelom u M1 zoni, te u stvarnosti predstavlja nogometno igralište i neuređenu zelenu površinu. Predlaže se postavljanje garaže na samom rubu prema prometnoj površini, kako bi se maksimalno zadržalo postojeće zelenilo prema stambenim građevinama na jugu. Površina je to s visokim stablima, koje bi valjalo dodatno oplemeniti i zadržati kao „tampon zone“ između stambene zone i rekreacije.

S obzirom na zatečene kote na terenu, predlaže se preispitivanje mogućnosti podizanja nogometnog igrališta na kotu neuređene zelene površine na istoku. Time bi se dobila jedna nadzemna etaža garaže, na čijem krovu bi se ostvarila i oblikovala visinski neprekinuta rekreacijska zona. S jednom nadzemnom i dvije podzemne etaže kapacitet ove garaže bio bi približno 195 PM.

Na krovu garaže, uz različita igrališta (nogometno, padel, boćalište, dječje igralište…), planirala bi se i zgrada pratećih sadržaja, koja bi se svojim oblikovanjem uklopila u rekreacijsku zonu i nadoknadila gubitak tribina uzrokovan podizanjem nogometnog terena s ulične kote. Prednosti podizanja nogometnog terena, izuzev dobivanja više parkirnih mjesta, vidimo i u povezivanju rekreacijske zone s postojećom šetnicom na jugu.

 Izjava gradonačelnika Ivice Puljka:

-U našim planovima gradnje novih javnih garaža, gdje god je to moguće, implementirali smo koncept komunalnih centara. Osim rješavanja problema parkinga, na taj način u kvartove dovodimo nove sadržaje, također javne i dostupne svim građanima. Time oni postaju društveni centri života kotara, uređuje se okoliš i stvara dodana vrijednost za cijelu zajednicu.

POSLJEDNJE DODANO: