REVITALIZACIJA KAMPUSA

[FOTO] Uspješan završetak prve faze uređenja kampusa u Splitu

Prva faza čišćenja dijela kampusa iznad Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) te Ekonomskog fakulteta i Studentskog centra uspješno je završena. Ovaj projekt predstavlja ključan korak u revitalizaciji i unapređenju prostora koji okružuje ova dva važna fakulteta i dio kampusa.

Tijekom prve faze radova uklonjena je značajna količina otpada i neuređenih površina, što je omogućilo čišćenje i pripremu terena za daljnje radove. Cilj ove faze bio je osigurati osnovne uvjete za sigurnost i funkcionalnost prostora te stvoriti temelj za naredne faze projekta, koje uključuju uređenje, ozelenjavanje i proširivanje postojećih parkirnih kapaciteta.

Prva faza čišćenja uključivala je:

Uklanjanje otpada: Skupljene su i odvezene velike količine smeća i građevinskog otpada, što je omogućilo slobodan prolaz i sigurniji boravak u tom dijelu kampusa.

Sređivanje zelenih površina: Pokošene su zarasle trave i grmlje, a uklonjeno je i suho granje, čime je prostor postao uredniji i pristupačniji.

Sanacija staza: Popravljene su i očišćene postojeće staze kako bi se omogućilo nesmetano kretanje studenata i zaposlenika.

Završetak prve faze radova predstavlja značajan pomak ka stvaranju ugodnijeg i estetski privlačnijeg okruženja za sve korisnike kampusa. U nastavku projekta planirano je dodatno uređenje prostora, uključujući sadnju novih biljaka i drugih urbanih sadržaja koji će doprinijeti kvaliteti boravka i studiranja na ovom području.

Dovršetak ove faze čišćenja pozitivan je korak prema stvaranju modernijeg i funkcionalnijeg kampusa koji će biti na ponos sveučilišta i grada.

POSLJEDNJE DODANO: