"SMANJUJE SE MOĆ PATRICIJA"

Dožupan Čogelja komentirao kontroverzni slučaj Barbarića

Dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja nije ostao nijem nakon što je u petak podignuta optužnica zbog bespravne gradnje na Hvaru protiv prvog čovjeka HEP-a, Frane Barbarića.

U svom komentaru, Čogelja se duboko zaronio u prošlost kako bi istaknuo kontekst oko aktualnih događanja.

“…Patriciji su, nakon svrgavanja posljednjeg rimskog kralja prisvojili za sebe svu vlast u državi i postali jedini vladajući sloj, dok su plebejci bili niži, podređeni društveni sloj. U početku su samo patriciji mogli biti birani na državne položaje (magistrature).

Međutim, patriciji su svoju vlast zloupotrebljavali, koristili su prezaduženost plebejaca da ih prodaju u ropstvo (dužničko ropstvo nazivalo se nexum), u sudskim parnicama bili su po definiciji naklonjeniji patricijima, manipulirali su odlukama centurijatskih skupština itd.

Plebejci su na takve zloupotrebe odgovorili osnivanjem položaja narodnih tribuna, čije je pravo na zaštitu plebejaca najzad bilo priznato i od patricija. Također su ustanovili plebejske skupštine (concilium plebis) na čije odluke nije bila potrebna suglasnost Senata i koje su prvobitno obvezivale samo plebejce, ali su 287. godine p. n. e. postale obavezne za sve rimske građane.

Jedno od najvećih oružja plebejaca u ovoj borbi bila je “secesija”, kada bi oni masovno napustili grad Rim i time značajno umanjili njegov obrambeni potencijal….”

I tako…lagano se smanjuje moć patricija (po mentalitetu) i kod nas. Pozdravlja Vas HDZ-ova raja! HŽV – stoji u objavi.

POSLJEDNJE DODANO: