I CARINICI KRŠE ZAKON

Disciplinski sud Carinske uprave prošle godine izdao 63 rješenja zbog teške povrede službene dužnosti

I carinici griješe te krše zakon. Njihovim potezima teških povreda službene dužnosti poput nezakonitog rada ili propuštanja poduzimanja mjera ili radnji na koje je ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti ili, pak, nepostupanja po napucima i uputama za rad koje donosi Središnji ured o primjeni propisa iz djelokruga rada carinske službe, bavi se Disciplinski sud Carinske uprave.

Prvostupanjska sudska instanca ustrojena je Zakonom o carinskoj službi za sve carinske službenike, a nadležna je za odlučivanje u postupcima povrede službene dužnosti, točnije, odlučuje u postupcima o teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju, lakim povredama službene dužnosti u drugom stupnju, ali i udaljenjima iz službe u drugom stupnju.

– Tijekom 2023. godine Prvostupanjski disciplinski sud izdao je ukupno 63 rješenja u postupcima teške povrede službene dužnosti, u kojima su teške povrede službene dužnosti, u pretežitom broju, bile nezakoniti rad ili propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti te nepostupanje po napucima i uputama za rad koje donosi Središnji ured o primjeni propisa iz djelokruga rada carinske službe – kažu iz Carinske uprave.

Gledajući strukturu izrečenih kazni u disciplinskim predmetima zbog teške povrede službene dužnosti, u 36 rješenja izrečena je novčana kazna, u 11 je bila izrečena najstroža kazna prestanka državne službe, u 12 slučajeva službenici su bili oslobođeni od odgovornosti, dok je u četiri predmeta postupak obustavljen.

U četiri predmeta također su rješenjem izrečene i mjere zabrane prijma u državnu službu na godinu odnosno četiri godine. Protiv rješenja o teškoj povredi službene dužnosti tijekom 2023. godine zaprimljena je 21 žalba, o kojima odlučuje Drugostupanjski disciplinski sud Carinske uprave, a za odluke navedenih disciplinskih tijela Carinske uprave sudska zaštita i time provjera zakonitosti provedenih disciplinskih postupaka osigurana je pred upravnim sudovima pokretanjem upravnog spora (dvostupanjski upravni spor) – pojašnjavaju dalje.

No, tu statistici nije kraj.

Pa je tako prošle godine Prvostupanjski disciplinski sud zaprimio osam presuda nadležnog prvostupanjskog upravnog suda kojima se odbija tužba i potvrđuje rješenje disciplinskog tijela.

Također, lani je Prvostupanjski disciplinski sud zaprimio pet presuda Visokog upravnog suda, kao drugostupanjskog sudbenog tijela kojim se odbija žalba kao neosnovana.

– U 2023. godini Prvostupanjski disciplinski sud izdao je četiri rješenja povodom pokrenutog žalbenog postupka protiv rješenja o lakim povredama službene dužnosti. Ujedno je izdano i devet rješenja u postupcima povodom žalbi izjavljenih protiv rješenja o udaljenju iz službe – zaključuju iz Carinske uprave pritom napominjući da su u svih devet slučajeva žalbe odbijene kao neosnovane, a što je u tri predmeta Upravni sud i potvrdio, piše Jutarnji list.

POSLJEDNJE DODANO: