SIMBOL SIGURNOSTI

Dan europskog broja 112: Važnost hitnog poziva u Hrvatskoj

Danas se obilježava se Dan europskog broja 112, jedinstvenog hitnog broja za pozivanje pomoći u slučajevima hitnih situacija diljem Europske unije. Ovogodišnje obilježavanje u Republici Hrvatskoj posebno je značajno, s obzirom na kontinuirani rast svijesti građana o važnosti ovog broja i njegovoj namjeni.

Od uvođenja broja 112 u RH 2005. godine, sustav je evidentirao više od 35,8 milijuna poziva, od kojih je gotovo 51% bilo namjenskih, tj. poziva u kojima su zatražene intervencije hitnih službi. Ovi podaci jasno ukazuju na povećanu svjesnost građana o korištenju broja 112 u hitnim situacijama.

Sustav 112 u RH osigurava neprekidno (24/7/365) zaprimanje dojava putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila. Također, od 2016. godine omogućeno je traženje pomoći putem SMS poruka, posebno namijenjeno osobama koje nisu u mogućnosti uspostaviti govornu vezu s operaterom.

Nadalje, sustav kontinuirano radi na poboljšanju pristupa osobama s invaliditetom, a trenutno se razmatra uvođenje komunikacije prema broju 112 putem videopoziva i teksta u stvarnom vremenu.

Osim toga, sustav 112 ima važnu ulogu u ranom upozoravanju i uzbunjivanju stanovništva prilikom prijetnje od velikih nesreća ili katastrofa. U tu svrhu koristi se Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, koji je aktiviran u nekoliko slučajeva tijekom 2023. godine, uključujući situacije poput opasnosti od poplava i požara.

U kontekstu međunarodne pomoći, Ministarstvo unutarnjih poslova je aktiviralo broj 114 radi pružanja pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine, što je pokazalo angažman RH u pružanju humanitarne pomoći.

Ključna poruka koja se ističe jest da je svjesnost građana o broju 112 znatno iznad prosjeka u Europskoj uniji, što ukazuje na uspješnost kampanja osvještavanja i edukacije. Sustav 112 nastavlja s radom na unaprjeđenju tehničko-tehnološke osnove i osposobljavanju operatera kako bi se osigurala što učinkovitija i brža reakcija u hitnim situacijama.

Uz sve napore usmjerene na unapređenje sustava, obilježavanje Dana europskog broja 112 prilika je podsjetiti građane na važnost ovog broja te potaknuti ih na njegovo korištenje u slučajevima hitnih situacija, kako bi se osigurala brza i adekvatna intervencija hitnih službi.

POSLJEDNJE DODANO: