PRIKRIVENI SUKOBI

Betonska riva Primoštena potaknula je debatu o tome je li trenutna obnova nužna sanacija ili prikrivena devastacija pomorskog dobra

U gradu Primoštenu, lokalna zajednica suočava se s izazovom definiranja prirode radova duž betonske rive – je li riječ o potrebnoj sanaciji ili nezakonitoj devastaciji pomorskog dobra? Anonimna prijava građanina pokrenula je lančanu reakciju, što je rezultiralo hitnom intervencijom lokalnih vlasti, prenosi Morski.hr.

Načelnik Primoštena, Stipe Petrina je reagirao na anonimnu prijavu, mobilizirajući pomorskog redara kako bi istražio prijavljene navode. Nakon provjere, potvrđeno je da je prva faza radova, koja je uključivala širenje mula, zaustavljena i uklonjena zahvaljujući intervenciji Lučke kapetanije. Ipak, oštećenje rive tijekom nevremena zahtijevalo je daljnje korake kako bi se osigurala sigurnost lokalnog stanovništva.

U telefonskom razgovoru s jednim od vlasnika apartmana u obližnjoj zgradi, koji sudjeluje u financiranju naložene sanacije, otkriveno je da je prvotna devastacija, odnosno širenje mula, bila djelo tvrtke koja je gradila susjednu zgradu. Zanimljivo je da isti vlasnik apartmana tvrdi da izvodi potpuno legalnu sanaciju, za što posjeduje dokumentaciju, dok ga anonimni građanin koji je podnio prijavu optužuje za devastaciju pomorskog dobra i postupno širenje rive, često izvođeno vikendima i praznicima.

Prvotno širenje mula započela je tvrtka koja je gradila susjednu zgradu, nakon čega je Lučka kapetanija naredila njegovo uklanjanje. Nakon toga, nevrijeme je uništilo rivu, zbog čega su stanari zgrade, među kojima sam i ja, dobili rješenje koje dozvoljava obnovu kako bi se izbjegle moguće ozljede od izbočenih željeznih dijelova i odlomljenih komada – izjavila je “prozvana osoba”, priloživši slike rive nakon nevremena, ali prije “sporne” sanacije.

Unatoč tome, postavlja se pitanje je li tijekom sanacije prekoračena dozvoljena površina, što bi moglo imati ozbiljne pravne posljedice.

U kontekstu navedenih činjenica, ostaje nejasno je li riječ o legitimnoj sanaciji ili prikrivenoj devastaciji. Stoga, lokalne vlasti poduzimaju dodatne korake kako bi osigurale poštivanje zakona i očuvali pomorsko dobro.

POSLJEDNJE DODANO: