Čak 300 tisuća građana ostaje bez zdravstvenog osiguranja

Od 1. travnja na snagu je stupila zakonska odredba po
kojoj svi osiguranici koji su promijenili status u obveznom zdravstvenom
osiguranju temeljem kojeg su osigurani, moraju tu činjenicu dojaviti Hrvatskom
zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) kako bi zadržali svoj status
osiguranika.

Riječ je o odredbi koja HZZO-u omogućuje čišćenje
evidencije osiguranih osoba od “fiktivnih” osiguranika. U toj su evidenciji, naime,
danas i mnogi oni koji su otišli iz Hrvatske, zaposlili se u inozemstvu i
zapravo više nemaju pravo na hrvatsko zdravstveno osiguranje. Prema procjenama
zdravstvene administracije, radi se o brojci od čak 300.000 osiguranika, piše
Novi list.

Na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o obveznom
zdravstvenom osiguranju kojima se propisuje obveza osiguranicima da se osobno
jave u HZZO ako su postali punoljetni, prekinuli radni odnos, ili pak odslužili
vojni rok ili zatvorsku kaznu. U slučaju prijave na zavod za zapošljavanje
takvo javljanje nije potrebno.

Obveza osobnog javljanja HZZO-u radi provjere
okolnosti na temelju kojih im je taj status utvrđen, ako se ne vode u
evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, novim se
zakonskim odredbama propisuje svima nakon napunjenih 18 godina, nakon isteka
školske godine u kojoj su završili školovanje ili nakon položenog završnog
ispita, nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti, ili
nakon prestanka primanja naknade plaće temeljem obveznog zdravstvenog
osiguranja.

Javiti se HZZO-u, prema novom zakonu, moraju i svi oni
koji su upravo odslužili vojni rok te zatvorenici nakon otpuštanja iz ustanove
za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, te iz zdravstvene ili druge
specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga
psihijatrijskog liječenja ili liječenja od ovisnosti.

Navedene kategorije osiguranika moraju se osobno
javiti u najbliži ured HZZO-a u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
Zakona, odnosno najkasnije sa zaključno 29. lipnja 2023. godine. Ako ne žele
ostati bez zdravstvenog osiguranja, i dalje će imati obvezu osobnog dolaska u
HZZO jednom u tri mjeseca, osim za vrijeme dok se vode u evidenciji
nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Osiguranike koji ne ispune svoju obvezu u propisanom
roku, odnosno do kraja lipnja, te nakon toga jednom u svaka tri mjeseca, HZZO
će odjaviti iz obveznog zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti, bez
donošenja posebnog rješenja.

Osiguranici koji imaju prijavljen privremeni odlazak
izvan Hrvatske, prema novim zakonskim odredbama status osiguranika HZZO-a mogu
zadržati najkasnije do kraja lipnja, te će ih HZZO istekom tog roka odjaviti iz
obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti, bez donošenja
rješenja.

Riječ je mahom o iseljenicima koji su napustili
Hrvatsku i otišli raditi u inozemstvo u posljednjem desetljeću, a ostali su na
popisu osiguranika HZZO-a i povremeno koriste zdravstvene usluge u Hrvatskoj.
Početkom 2022. godine, usporedba broja stanovnika na posljednjem popisu
stanovništva i broja osiguranika HZZO-a pokazala je da zdravstveno osiguranje
HZZO-a ima 200.000 ljudi više u odnosu na ukupan broj stanovnika Hrvatske,
navodi Novi list.

POSLJEDNJE DODANO: