PUNO POSLA

Aktivnosti vatrogasaca: Nasilno otvaranje vrata i niz požara

INTERVENCIJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SPLITA:

08:03 Tehnička intervencija, skidanje prstena sa ruke, prostorije JVP Grada Splita, 2 vatrogasca.

08:25 Osiguranje heliodroma, Vojna luka Lora, 1 vozilo i 3 vatrogasca.

12:32 Požar trave i niskog raslinja, opožareno 1000 m2, pogašeno u 13:30 sa 2 vozila i 4 vatrogasca.

12:35 Tehnička intervencija, otvaranje vrata stana, Ulica Hrvatske mornarice, 1 vozilo i 6 vatrogasaca.

INTERVENCIJE DVD-a GRADA SPLITA:

Starčevićeva

09:25 Nasilno otvaranje vrata stana na poziv građanke koja je ostala zatvorena na balkonu. Intervenirali DVD Split sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, prisutna policija I PP Čurčić.

Plančićeva

17:20 Požar metalnog kontejnera, intervenirali DVD Split 1/3.

DOJAVLJENI – PROSLIJEĐENI  DOGAĐAJI SA PODRUČJA ŽUPANIJE:

Grubine

15:07 Požar kombi vozila, na intervenciji JVP Imotski sa 1 vozilom i 3 vatrogasca.

POSLJEDNJE DODANO: