CRNA TOČKA SOLINA

Aktivisti upozoravaju na opasnost od azbesta na plaži u Solinu

Građanska inicijativa “Mjesto koje hoće živjeti” zajedno s aktivistima upozorava na opasnost od azbesta na Solinskoj javnoj plaži Kosica u Vranjicu. Na ovoj plaži, koja je i dalje deponij azbesta, tijekom ljeta se kupaju i sunčaju brojni kupači, uključujući djecu, koji nisu svjesni zdravstvenih rizika. Aktivisti ističu nedostatak upozoravajućih tabli na plaži te traže hitnu sanaciju ili barem označavanje prostora kako bi se osvijestila opasnost, prenosi INDEX.HR.

Marijana Grubić, vođa inicijative, naglašava da su već četiri godine upozoravali na ovaj problem putem brojnih dopisa, ističući da je azbest dokazano kancerogen. Problem azbesta na plaži potječe još iz vremena Tvornice Salonit, koja je izravno ispustila azbest u more dok je bila u funkciji.

Međutim, aktivisti tvrde da nadležne institucije, uključujući inspekcije, ministarstva i Fond za zaštitu okoliša, odugovlače rješavanje problema. Grubić ističe da su odgovori na njihove zahtjeve za ograđivanjem plaže bili neprihvatljivi i da se problem pokušava ignorirati.

Gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević, tvrdi da je za sanaciju Kosice nadležan Fond za zaštitu okoliša te da su već osigurana sredstva za sanaciju. Trenutno je u tijeku proces ishođenja dozvola i glavnog projekta, a sanacija će se odvijati u dvije faze.

Iz Fonda za zaštitu okoliša potvrđuju da je Kosica prepoznata kao “crna točka” s visokim opterećenjem otpadom te da je potrebno provesti sanaciju. Projekt sanacije je u tijeku, ali proces ishođenja dozvola i financiranja mora biti završen prije početka radova.

Unatoč četverogodišnjim naporima aktivista i obećanjima lokalnih vlasti, problem azbesta na Solinskoj plaži Kosica i dalje ostaje neriješen, dok se kupci i dalje izlažu ozbiljnim zdravstvenim rizicima. Dokumentacija i priprema za sanaciju napreduju, ali hitne mjere opreza su neophodne kako bi se zaštitila javnost od potencijalnih štetnih posljedica.

POSLJEDNJE DODANO: