SOLANA PAG

Akcija snimanja i čišćenja podmorja povodom Dana planeta Zemlje na otoku Pagu

U sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlje, (ponedjeljak 22.4.) Solana Pag i Natura Jadera – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, organiziraju akciju čišćenja podmorja i obala na području između velikog nasipa (državna cesta) i nasipa koji zaokružuje Solanu Pag. Akcija će se održati 22. travnja od 8 do 15 sati.

Tema ovogodišnjeg Dana planeta Zemlje je “planet protiv plastike”, a akcija čišćenja podmorja, čiji su pokrovitelji Solana Pag, Natura Jadera, TZ Paga, Grad Pag i trgovački centar Lorenco, ima za cilj
doprinijeti smanjenju onečišćenja plastikom i podizanju svijesti o važnosti očuvanja okoliša. Prema istraživanjima, više od 150 milijuna tona plastike nalazi se u morima diljem svijeta. Plastični otpad uzrokuje ozbiljne probleme morskom životinjskom i biljnom svijetu, narušava ekosustave, ugrožava gospodarstvo te ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje kroz prehrambeni lanac.

Među sudionicima, osim samih organizatora, nalaze se i predstavnici Srednje škole Bartula Kašića,
Čistoće Pag, DVD Paga te ronioci iz Ronilačkog kluba Sveti Roko i Ronilačkog kluba Foka.

Područje akcije nalazi se u ekološkoj mreži Natura 2000, te se akcijom želi očistiti podmorje kako bi se očuvala bioraznolikost i visoka kvaliteta mora koje ulazi u Solanu Pag. Ekološka mreža Natura 2000 je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za EU. Ciljni stanišni tipovi su muljevite obale obrasle vrstama roda (Salicornia) i drugim jednogodišnjim halofitima mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) te vrste riba Obrvan (Aphanius fasciatus). Prisutne su i druge razne vrste ptica kao Morski kulik (Charadrius alexandrinus) koji je ugrožena vrsta, Vlastelica (Himantopus himantopus), mala bijela čaplja (Egretta garzetta) i još jako puno drugih.

Ova hvalevrijedna inicijativa, osim podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša, ima za cilj i poticanje aktivnog sudjelovanja lokalne zajednice u zaštiti prirode.Stoga, pozivamo građane da nam se pridruže od 8 sati ujutro, u ponedjeljak 22.4. a za sve detaljnije informacije mogu se javiti na mail [email protected].

POSLJEDNJE DODANO: