Maja Đerek: “Marija Erceg kao samac nikada nije imala pravo na najam stana od 74 m2”

Maja Đerek, pročelnica Upravnog odjela za gradsku imovinu, napisala je priopćenje o neistinitim navodima vezano za pojedine korisnike kadrovskih stanova, koje prenosimo u cijelosti.

Nadležni Upravni odjel za gradsku imovinu tjednima javno komunicira da ima obvezu stambenog zbrinjavanja
70 obitelji i osoba koje su putem provedenog  javnog natječaja
dokazale svoj socijalni status i kojima se uvjeti provjeravaju i prije
sklapanja ugovora o najmu. Radi se mahom o obiteljima s većim brojem
malodobne djece, teško bolesnim sugrađanima,
osobama s invaliditetom te hrvatskim braniteljima. Lista prvenstva za
dodjelu socijalnih stanova  je javno dostupna na službenim internetskim
stranicama Grada. Kao što je Upravni odjel više puta komunicirao – sve
(!) stanove koje trenutno koriste bespravni
korisnici Grad će ustupiti obiteljima i osobama s dokazanim teškim
socijalnim statusom, a koje se nalaze na transparentnoj Listi prvenstva
za dodjelu socijalnih stanova, uz provjeru socijalnog statusa i uvjeta.
Još jednom ističemo kako Grad Split nema dovoljno
stanova za smjestiti sve obitelji i osobe s Liste prvenstva, jer zbog
zakonskih propisa sve više stanova postaje vlasništvo Republike
Hrvatske. Isto tako, napominjemo kako su uoči Božića 2022. godine,
nakon punih 13 godina, dodijeljeni prvi stanovi u najam socijalno
ugroženim građanima, temeljem provedenog javnog natječaja te kako se za
potrebe najma socijalno ugroženim građanima trenutno uređuje 5 gradskih
stanova.

Napominjemo da u
slučaju gospođe Marije Erceg nadležni gradski odjel za imovinu nema
zakonsku obvezu provjeravati socijalni status, budući je gospođa Erceg
stan dobila kao kadrovski stan, bez javnog natječaja
i isključivo diskrecijskom ocjenom tadašnjih gradskih vlasti. Ugovor o
najmu stana u Splitu, površine 74 m2, u užem centru grada, sklopljen je
29.05.2009. godine uz mjesečnu najamninu od 543,16 kn mjesečno, uz
napomenu kako Grad Split svaki mjesec plaća pričuvu
za navedeni stan. Nadležni odjel ima obvezu kontrolirati izvršava li
korisnik svoje zakonske (financijske) obveze prema Gradu. Nadalje,
napominjemo da gđa. Marija Erceg gotovo 7 godina nije platila niti jednu
mjesečnu najamninu za gradski stan koji trenutno
koristi. Gospođa je cijelo vrijeme najma imala izrazito povlaštenu
mjesečnu najamninu od samo 543, 16 kn (cca 72 eura) za stan od 74m2 u
užem centru Splita, čime je bila izjednačena u pogledu visine najamnine s
korisnicima koji su plaćali socijalni najam.
Trenutna prosječna tržišna cijena najma stana te veličine je oko 700
eura. Nažalost, niti 10 puta manja cijena najma od tržišne gotovo 7
punih godina nije bila podmirena.

Ističemo kako,
sukladno Pravilniku o najmu stanova Grada Splita, gospođa Erceg kao
samac nikada nije imala pravo na najam stana od 74 m2, obzirom da su
stanovi te veličine predviđeni za najam obitelji
s više članova.

Gospođi Erceg
su cijelo vrijeme slane opomene zbog neplaćanja i pokušalo se
komunicirati s istom kako bi se podmirio dug, no nikada se nije odazvala
na dopise.

Ukoliko gđa.
Erceg živi u teškim socijalnim uvjetima tada se trebala osobno ili putem
obitelji, prijatelja ili susjeda obratiti nadležnom odjelu i Odsjeku za
socijalnu skrb, priložiti potrebnu dokumentaciju
te se javiti na javni natječaj za dodjelu stanova u socijalni najam.
Nažalost, to nije učinjeno nego se nastoji putem medija vršiti pritisak
na ovaj Upravni odjel da postupa nezakonito te da se privilegira
pojedince bez zakonske osnove, čime bi bila nanesena
velika šteta drugim sugrađanima koji poštuju zakonsku proceduru.

Kao pročelnica
uvijek ću se zalagati za vladavinu prava, a koja u praksi znači zakonito
i jednako postupanje prema svima – bez obzira na društveni status,
poznanstva i veze. Nažalost, neodgovorni pojedinci
putem medija sugeriraju da bi nadležni Upravni odjel, bez ikakvog
zakonskog temelja, trebao diskriminirati višečlane obitelji sa
transparentne i javno objavljene Liste prvenstva, a koje trenutno žive u
teškim uvjetima. Ukoliko se poštivanje zakonskih odredbi
i postupanje bez privilegija naziva “malicioznim” tada to najbolje
govori o stanju svijesti onih koji to govore, a ne o radu Upravnog
odjela kojem sam na čelu. Kao pročelnica ću koristiti sve zakonske
mogućnosti da i nadalje štitim interese grada, da postupam
prema svim sugrađanima jednako i u zakonskim okvirima te da se prema
vrijednoj gradskoj imovini odnosimo u maniri dobrog gospodara.

Gospođu Erceg još jednom pozivamo da se javi nadležnom Upravnom odjelu za gradsku imovinu i Odsjeku za socijalnu skrb.

Nadležni ured
će uvijek, i bez iznimke, postupati isključivo temeljem zakonskih
odredbi te se neće dopuštati dovođenje bilo kojeg pojedinca u nezakoniti
povlašteni položaj i to na račun sugrađana koji
poštuju zakonsku proceduru. Bez obzira na društveni status tog
pojedinca ili moguća poznanstva i veze.

POSLJEDNJE DODANO: