Kreće prva nabava za izvođača na Žnjanu: “Rekonstrukcija kanala Radoševac i Žnjan 1 s izgradnjom kolektora Žnjan zapad i Žnjan istok”

Grad Split, kao investitor projekta, objavio je prethodno savjetovanje za nabavu izvođača radova na projektu ‘rekonstrukcije kanala Radoševac i Žnjan 1, s izgradnjom kolektora Žnjan zapad i Žnjan istok’ što je prvi korak u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti. 

Raspisivanje nabave za izvođača te pokretanje radova na ovom projektu važan je korak i u realizaciji velikog projekta uređenja žnjanskog platoa te predstavlja i tzv. fazu 0 u realizaciji tog projekta, odnosno njegov je sastavni dio obzirom da je prije realizacije 1. i 2. faze projekta uređenja žnjanskog platoa bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu za novo rješenje reguliranih vodotoka (potoci Radoševac i Žnjan) prema odredbama DPU-a Trstenik Radoševac, a ovi radovi su na najvećoj dubini od svih predviđenih na toj lokaciji.

Procijenjena vrijednost gore spomenute nabave iznosi 862.698,25 eura bez PDV-a, a predmet ovog projekta su infrastrukturne građevine kanalizacijskog sustava koje su dio odvodnje oborinskih voda šireg područja Trstenik – Radoševac te su obuhvaćeni sljedeći radovi na području žnjanskog platoa: 

izgradnja oborinskog kolektora Žnjan zapad s ugradnjom separatora lakih tekućina S1 radi prikupljanja i ispuštanja oborinskih voda dijelom prometnice Šetalište pape Ivana Pavla II. i oborinskih voda slivnog područja sjeverno od kolektora,

– rekonstrukcija postojećeg kanala Radoševac, radi usklađivanja s projektom dokumentacijom uređenja žnjanskog platoa,

– rekonstrukcija postojećeg kanala Žnjan 1 radi usklađivanja s planiranim spojnim kolektorom DN 800 mm prema projektu i s projektnom dokumentacijom uređenja žnjanskog platoa te ugradnja separatora lakih tekućina S2 prije priključka postojećih oborinskih kolektora dijela prometnice Šetalište pape Ivana Pavla II. na rekonstruirani kanal,

– izgradnju oborinskog kolektora Žnjan istok kao nastavak postojećeg kolektora DN 700 mm koji nema adekvatno riješen ispust i njegovo priključivanje na rekonstruirani kana Žnjan 1.

Postupak prethodnog savjetovanja pokrenut je prije postupka javne nabave u svrhu pripreme nabave i informiranja svih zainteresiranih gospodarskih subjekata, a na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i povezanih propisa i traje do 4. travnja 2023. godine, a sva dokumentacija je dostupna na stranicama EOJN- a

Nakon provedenog savjetovanja, stručne službe razmotrit će pristigle primjedbe i prijedloge, izraditi izvješće te raspisati nabavu. 

POSLJEDNJE DODANO: