Svinjsko meso i mlijeko više kvalitete uskoro možda dobiju novu posebnu oznaku

Ministarstvo
poljoprivrede zaprimilo je dva nova zahtjeva za priznavanje oznake „Dokazana
kvaliteta“ koji se odnose na sektor proizvodnje svinjskog mesa i sektor
proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda.

Podnositelji zahtjeva za
priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za svježe svinjsko meso su Središnji
savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske i Hrvatska poljoprivredna komora, a
podnositelj zahtjeva za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za mlijeko i
mliječne proizvode je Hrvatska poljoprivredna komora.

Svaka fizička ili pravna
osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici
Hrvatskoj može u roku od 30 dana od dana objave ove Obavijesti podnijeti
prigovor na podneseni Zahtjev sukladno članku 98. stavku 6. Zakona o
poljoprivredi. Specifikacija proizvoda za svježe svinjsko meso i specifikacija
proizvoda za mlijeko i mliječne proizvode 
objavljena su na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Ministarstvo
poljoprivrede uspostavilo je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ radi postizanja
veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih
sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, povrća, jaja, meda. Osim
informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda odnosno o tome da je
upravo Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je
taj proizvod proizveden ili prerađen, ovaj sustav štiti i proizvođače od
nepoštenih praksi.

Trenutno priznate oznake
“Dokazana kvaliteta” odnose se na sektore voća, konzumnih jaja,
povrća i mesa peradi. 

POSLJEDNJE DODANO: