ŽENE U HRVATSKOJ

Međunarodni dan žena

Svake godine, 8. ožujka, svijet obilježava Međunarodni dan žena, priliku za refleksiju o postignućima, ali i izazovima s kojima se suočavaju žene diljem svijeta. Ovaj dan, koji ove godine slavi svoj 114. rođendan, rodio se kao simbol globalne borbe za jednakost i ravnopravnost žena u društvu, te kao podsjetnik na sva njihova dostignuća. Unatoč više od stoljeća aktivizma i borbe, svijet i dalje svjedoči nejednakostima između spolova u različitim sferama društva.

Stanovništvo: Trendovi starenja i pad broja novorođene djece

Prema podacima Popisa 2021., broj žena u Hrvatskoj iznosio je 2,0 milijuna te su činile 51,8% ukupnog stanovništva. Taj trend je, promatrajući tijekom desetljeća, stalan te je njihov udio uvijek nešto veći od udjela muškaraca. Analiza demografskih podataka pokazuje značajan pad broja novorođene djece u Hrvatskoj, što dovodi do starenja populacije. Prosječna dob žena znatno je porasla u posljednjih 50 godina, s 35,5 godina u 1971. na 46,0 godina u 2021. Trend starenja reflektira se i kroz indeks starenja, koji pokazuje postotni udio osoba starijih od 60 godina u odnosu na populaciju mlađu od 20 godina. Ovaj trend zahtijeva dugoročne socijalne i ekonomske strategije kako bi se osigurala održivost društva.

Odlazak iz roditeljskog doma: Kasnije samostalno življenje

Žene u Hrvatskoj sve kasnije napuštaju roditeljski dom, s prosječnom dobi odlaska od 31,8 godina. Ova statistika ističe promjene u tradicionalnim obrascima životnog puta te naglašava potrebu za prilagodbom društvenih politika i podrške mladima u procesu osamostaljivanja. Isti trend primjećujemo i kod podataka o prosječnoj starosti nevjeste pri sklapanju prvog braka te prosječnoj starosti majke pri prvom porodu koje se obje s godinama također povećavaju. Naime, žene sve kasnije stupaju u brak i ta dob se u promatranome pedesetogodišnjem razdoblju povećala za čak 6,9 godina, a slično je i ako promatramo starost majke pri prvom porodu. Žene su u 1971. u prosjeku rađale s 22,6 godina, da bi se ta dob do 2021. pomaknula na čak 29,6 godina. Ono što je pozitivno jest to da se tijekom desetljeća kvaliteta života općenito poboljšala, a razvoj znanosti i tehnologije pogodovao je ranoj dijagnostici i prevenciji bolesti, stoga se očekivano trajanje života znatno produljilo. U odnosu na 1971., kada je očekivano trajanje života za žene iznosilo 72,3 godine, u 2021. je doseglo čak 79,6 godina.

Obrazovanje: Veći udio studenata i diplomiranih žena

U akademskoj godini 2021./2022., primjećuje se veći udio upisanih studenata i diplomiranih žena u usporedbi s muškarcima. Međutim, udio žena opada s povećanjem stupnja odgoja i obrazovanja institucije u kojoj su zaposlene, što ukazuje na potrebu za promicanjem rodne ravnopravnosti u svim sektorima obrazovanja.

Tržište rada: Žene u samo dvije djelatnosti imaju više plaće od muškaraca

A kakav je općenito položaj žena na tržištu rada? Top tri djelatnosti s najvećim brojem zaposlenih žena u pravnim osobama u 2021. jesu Trgovina na veliko i malo, u kojoj je bilo zaposleno njih 115 tisuća, potom Obrazovanje s njih 95 tisuća, dok je u Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi njih 82 tisuće našlo svoje radno mjesto. Ako pak promatramo po udjelima, u tom slučaju ih je pak u 2021. najviše bilo u Obrazovanju (79,2%), nakon kojeg slijede Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (78,4%) te na trećemu mjestu Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (68,9%). Što se tiče plaće, prosječna neto plaća za žene u pravnim osobama u 2021. iznosila je 911 eura, točnije za 66 eura manje nego prosječna plaća muškaraca. Tri djelatnosti u kojima su žene ostvarile najviše neto plaće u toj godini jesu Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1 216 eura), Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1 171 euro) te Informacije i komunikacije (1 169 eura), dok su u dvije djelatnosti bile plaćene više od svojih muških kolega – Građevinarstvo, u kojem su žene imale u prosjeku 10% višu neto plaću te Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, i to za 0,8% više.

U svjetlu Međunarodnog dana žena, važno je podsjetiti se da borba za ženska prava i ravnopravnost ne prestaje nakon ovog dana. Potrebno je kontinuirano zalaganje i angažman kako bi se stvorilo društvo u kojem su žene i muškarci jednako cijenjeni i imaju jednake mogućnosti za ostvarenje svojih potencijala. Sretan Međunarodni dan žena svim ženama diljem svijeta!

POSLJEDNJE DODANO: