Nagodbeno vijeće sutra će odlučiti o zahtjevu za produljenje roka za predstečajnu nagodbu TPN Sportski grad

Iako
su svi zakonski rokovi za predstečajnu nagodbu TPN Sportski grad
prošli, nagodbeno vijeće će u petak donijeti konačnu odluku o mogućoj
odgodi ročišta na zahtjev koji im je, po zaključku splitskog Gradskog
vijeća, trebao dostaviti Grad.


Nagodbeno vijeće je tijelo koje samostalno utvrđuje činjenice i
okolnosti u postupku te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti
rješava upravnu stvar, pa je sukladno tome ovlašteno odlučivati i o
odgodi ročišta. Vodeći računa o navedenim zakonskim rokovima u okviru
kojih postupak predstečajne nagodbe pred nagodbenim vijećem mora biti
dovršen, nagodbeno vijeće donijet će odluku o eventualno postavljenom
zahtjevu za produljenje postupka za narednih 30 dana – navode iz Ureda
za korporativne komunikacije FINA-e.

Postupak
predstečajne nagodbe za Sportski grad otvoren je 24. rujna prošle
godine, a Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
propisano je da se postupak pred nagodbenim vijećem dovrši najkasnije u
roku od 120 dana. Zakonom je predviđena i mogućnost da taj rok bude
produljen za dodatnih 90 dana ako se dobije odobrenje Savjetodavnog
vijeća Ministarstva financija.


Društvo Sportski grad TPN iskoristilo je tu mogućnost te je
Savjetodavno vijeće produljilo rok za dovršetak postupka, prvo za 60
dana, a nakon toga još za mogućih 30 dana, računajući od isteka Zakonom
propisanih 120 dana od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe –
kažu u FINA-i.

Splitsko Gradsko vijeće je na sjednici u utorak trebalo donijeti odluku o tome
hoće li prihvatiti predloženi plan predstečajne nagodbe i financijskog
restrukturiranja TPN Sportski grad po kojem bi Grad u cijelosti preuzeo tvrtku,
sanirao sve nastale dugove i preuzeo otplatu preuzetih kredita prema
bankama. Budući da vijećnici na sjednici nisu uspjeli razjasniti tko bi
plaćao kredit i mora li država sudjelovati u otplati pola iznosa
odlučili su od FINA-e zatražiti produljenje roka unatoč tome što je
Sportski grad iskoristio sve zakonske mogućnosti za produljenje.

POSLJEDNJE DODANO: